Liberalis » 24 lutego 2007

Daily Archives: 24 lutego 2007

DW MacKenzie

DW MacKenzie “Mit Funkcjonalnych Finansów: Mises contra Lerner”

Published by:

Zaznajomieni z historią dwudziestowiecznej myśli ekonomicznej wiedzą o dominacji “ekonomii Keynesowskiej” po Drugiej Wojnie Światowej. Choć zwykle sławi się Johna Maynarda Keynesa za przemianę ekonomii, wiele z powojennej teorii Keynesowskiej zawdzięcza swój rozwój jego uczniom i interpretatorom.

Chyba z nich wszystkich najważniejszym był ekonomista urodzony w Rumunii, Abba P. Lerner. Książka Keynesa The General Theory of Employment, Interest and Money (Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza) spopularyzowała ideę skłonności gospodarki rynkowej do utrzymujących się poziomów bezrobocia. Często przypisuje się Keynesowi promowanie wydatków państwowych i deficytów w celu walki z bezrobociem. To jednak Abba Lerner rozwinął tą część keynesowskiego programu.

Continue reading