Liberalis » 2 maja 2007

Daily Archives: 2 maja 2007

Paweł Witecki

Paweł Witecki “System prawny w katalaksji”

Published by:

1) Przyzwyczajeni jesteśmy do łączenia pojęcia systemu prawnego z działalnością państwa. Współczesne prawo jest tworzone, wprowadzane i egzekwowane przez aparat państwowy. W związku z tym nie jest rzeczą prostą wyobrażenie sobie, jak mógłby funkcjonować system prawny w warunkach społeczeństwa bezpaństwowego. Spróbujmy nakreślić jednak pewną wizję takiego systemu.
Continue reading