Liberalis » 6 lipca 2009

Daily Archives: 6 lipca 2009

Krzysztof "Critto" Sobolewski

Krzysztof “Critto” Sobolewski: Prawo do posiadania broni jako Prawo Człowieka.

Published by:

Autorzy Deklaracji Niepodległości USA — będący Ojcami Założycielami Stanów Zjednoczonych — zauważyli w spisanym przez siebie dokumencie, iż każda istota ludzka ma pewne niezbywalne prawa, których nikt, ani suweren absolutny, ani demokratyczna ‘większość’, ani wyłoniony przez nią rząd nie ma prawa naruszać. Są to prawa do: życia, wolności, własności, prywatności i bezpieczeństwa, oraz idące za tym, jako logiczna konsekwencja, prawo do obrony wyżej wymienionych.

Osiągnięcie jakiegokolwiek celu wymaga ŚRODKÓW, którymi można do niego doprowadzić. W przypadku obrony życia, wolności, własności, prywatności i bezpieczeństwa, środkiem potrzebnym do ich zapewnienia jest PRAWO DO POSIADANIA I NOSZENIA BRONI — tak palnej, jak i innej dostępnej.
Continue reading