Category Archives: Michał Mielniczuk

Michał Mielniczuk

Michał Mielniczuk: RPP lub NP

Published by:

Ruch Poparcia Palikota, Nowoczesna Polska. Czy to, aby na pewno nowy gracz na naszej scenie politycznej? Czy to faktycznie całkiem nowa formacja, która proponuje innowacyjną wizję Polski? Załóżmy, tak jak się ogólnie zakłada, że faktycznie jest to coś nowego, że Partia Pana Palikota, jest czymś w rodzaju trampoliny dla niego i dla jego popleczników by wybić się na pierwsze miejsca w ławach sejmowych i kształtować obraz polskiej polityki. Można przyjąć, że Janusz Palikot, miał dość funkcji nadwornego błazna w Platformie Obywatelskiej i szykując ten plan od dawna, skorzystał z okazji, gdy pozycja partii rządzącej osłabła, by wypłynąć na szerokie wody i mówiąc w przenośni rozwinąć skrzydła. Co jednak, jeśli to wszystko to fortel? Janusz Palikot od początku zapowiadał, że choć oczywiście PO mu się bardzo nie podoba, jest zbyt rozwlekła i nie działa tak, jakby on tego chciał, to nie chce jej szkodzić. No właśnie. Chciałbym wysnuć pewną tezę, która może mieć znamiona teorii spiskowej, jednakże może coś w niej być.
Continue reading

Michał Mielniczuk

Michał Mielniczuk: Libertarianizm a Polska rzeczywistość

Published by:

Polska nigdy nie była państwem liberalnym. Tradycje agrarne naszego społeczeństwa, niechęć wielu ludzi do liberałów, jako prowodyrów trudnych reform gospodarczych Balcerowicza, a także niejasność w naszym kraju co do samej definicji „liberał”, która przybiera pejoratywne znaczenie, odnosi taki, a nie inny efekt. Dlaczego więc chcę poruszyć temat libertarianizmu, radykalnego odłamu liberalizmu? Wierzę w nasz kraj, tak jak i większość naszych rodaków. Chcę Polski silnej i zamożnej, z którą będą się liczyć zachodnie mocarstwa. Cytując klasyka chciałbym, by w Polsce żyło się lepiej… wszystkim. Nie widzę jednak innego rozwiązania, jak zmianę kursu z państwa opiekuńczego na państwo stróża nocnego, które jak najmniej wtrącać się będzie w życie poszczególnych jednostek. Jestem przeciwnikiem rozbudowanych funkcji i instytucji państwowych, które traktują dorosłych ludzi jak dzieci. Boję się przy tym jednak, że duża część naszego społeczeństwa, nie jest gotowa na takie rozwiązanie. Ba przeraża mnie myśl, że część z nas, nigdy nie będzie gotowa.
Continue reading