Category Archives: Paweł Witecki

Paweł Witecki

Paweł Witecki “Subiektywizm, relatywizm, postmodernizm”

Published by:

Wciąż rozszerzający się świat, w którym przypadkowo przyszło nam żyć, to rzeczywistość obalonych autorytetów, zdekonspirowanych uprzedzeń, stawianych na głowie przyzwyczajeń i odrzucanych mitów. Czyli w gruncie rzeczy nic nadzwyczajnego. Ciągle to samo – od starogreckich sceptyków zaczynając. Epoka jak każda inna. A jednak niezupełnie. Współczesny sceptycyzm dokonał dziwnej woltyżerki logicznej od zakwestionowania starych autorytetów i idei do podważenia instytucji autorytetu, idei – czy wręcz prawdy – w ogóle.

Zupełnie inaczej (choć do pewnego stopnia bliźniaczo podobnie) widzą to „Austriacy”. Ich wywodząca się jeszcze ze scholastyki subiektywna koncepcja wartości jest na swój sposób do głębi postmodernistyczna, relatywistyczna i sceptyczna. Mimo to udało się jej zachować nienaruszone takie kategorie, jak prawda czy hierarchia wartości.

Continue reading

Paweł Witecki

Paweł Witecki “Ekosystem rynku”

Published by:

Według Friedricha von Hayeka rynek jest ładem spontanicznym. Nie jest przez nikogo z góry zaplanowany. Powstaje w wyniku pojedynczych, oddolnych działań, które wzajemnie oddziałując na siebie porządkują cały system rynkowy w sposób, do którego niemożliwe jest zbliżenie się w drodze świadomej organizacji.

Jednakże rynek nie jest jedynym ładem spontanicznym. Obok niego istnieją inne. Wśród nich można wymienić ekosystem. Warto tu zastanowić się chwilę nad funkcjonowaniem tego ostatniego, gdyż poprzez analogię pewne jego cechy łatwo można będzie odnieść i do gospodarki.

Continue reading

Paweł Witecki

Paweł Witecki “Moja wizja anarchii”

Published by:

1. Nie lubię słowa anarchia. Jest nacechowane zbyt negatywnie. Większości ludziom przywodzi na myśl takie skojarzenia jak: chaos, nieład, bezprawie, a może nawet: wojna domowa. Oczywiście żaden rozsądny człowiek nie podpisałby się pod taką wizją społeczeństwa. I prawdopodobnie żaden anarchista do czegoś takiego nie dąży. Zawsze poszukuje się jakiejś zasady porządkującej, która zastąpiłaby państwo. Klasyczni socjalistyczni anarchiści takiej zasady – dość niekonsekwentnie dla swojej antypaństwowości – szukali w uspołecznieniu własności prywatnej. Możnaby powiedzieć, iż anarchokapitaliści widzą ją w rynku. Byłoby to jednak nadmierne uproszczenie. Rynek jest jedynie częścią większej całości, którą zwykle nazywa się ładem naturalnym lub ładem spontanicznym (katalaksją).

Continue reading

Paweł Witecki

Paweł Witecki “System prawny w katalaksji”

Published by:

1) Przyzwyczajeni jesteśmy do łączenia pojęcia systemu prawnego z działalnością państwa. Współczesne prawo jest tworzone, wprowadzane i egzekwowane przez aparat państwowy. W związku z tym nie jest rzeczą prostą wyobrażenie sobie, jak mógłby funkcjonować system prawny w warunkach społeczeństwa bezpaństwowego. Spróbujmy nakreślić jednak pewną wizję takiego systemu.
Continue reading