Category Archives: Robert W. Tracinski

Robert W. Tracinski

Robert W. Tracinski „Moralne podstawy kapitalizmu”

Published by:

Kapitalizm jest jedynym moralnym systemem społecznym ponieważ jest jedynym systemem respektującym wolność myślenia producentów oraz prawo jednostki do wyznaczania własnych celów I dążenia do własnego szczęścia.

Z upadkiem komunizmu i rzekomej „ery wielkich rządów” wielu komentatorów i polityków niechętnie uznało praktyczną wartość kapitalizmu. Wolny rynek, przyznają, jest najlepszym sposobem budowania dostatku i promowania dobrej koniunktury; prywatna ekonomia, jak mówi Bill Clinton, jest „podstawowym motorem wzrostu”.

Continue reading