Category Archives: Stephan Kinsella

Stephan Kinsella

Stephan Kinsella: Manarchy

Published by:

Tibor Machan w eseju Rząd vs. Państwo rozróżnia państwo i rząd twierdząc:

Nazywanie rzekomo ‘’prawie czysto’’ libertariańskiego przeciwnika, ‘’zwolennikiem państwa’’ czy ‘’etatystą’’ jest dosyć bolesne. Można by mieć jednakże nadzieje, że poważni uczeni opierają się tej pokusie.

Oczywiście jeśli rozróżnia się rząd od państwa, to nazywanie zwolennika rządu etatystą jest nie fair tak samo jak nie fair jest nazywanie anarchisty zwolennikiem chaosu. Jednakże, jeśli jeśli będziemy trzymać się tego rozróżnienia to wychodzi na to, że anarchizm jest antypaństwowy ale nie antyrządowy. No więc jeśli ostrożnie rozróżnimy rząd od państwa w taki sposób, że zgadzamy się jedynie na rząd ale już nie na państwo, wtedy według mnie stajemy się anarchistami. Chyba, że popieramy istnienie zarówno rządu jak i państwa, to w takim wypadku oskarżenie o etatyzm jest już bardziej adekwatne.
Continue reading

Stephan Kinsella

Stephan Kinsella „W jaki sposób stajemy się posiadaczami własnego siebie.”

Published by:

Głównym problemem socjalizmu w naszych czasach jest brak szacunku do prawa samoposiadania. Jest to jedna z przyczyn zarówno zwykłej przestępczości jak i zinstytucjonalizowanej przestępczości zgotowanej nam przez państwo. Prawa, regulacje i działania państwowe są niewłaściwe z powodu samego faktu że państwo uzurpuje sobie prawo do kontrolowania sposobu w jaki ktoś używa swojego ciała.

Kiedy państwo wciela mężczyzn na sile do wojska, lub straszy więzieniem jeśli ktoś złamie prawo antynarkotykowe, to jest to częściowym kontrolowaniem czyjegoś ciała, co jest sprzeczne z prawem do posiadania samego siebie.

Co więcej, prawo podatkowe lub grzywny za nie dostosowywanie się do rządowych nakazów (takich jak regulacje ekonomiczne lub prawo o niedyskryminacji) również naruszają prawo do samoposiadania poprzez założenie że państwo jest właścicielem własności posiadanej przez dana jednostkę.
Continue reading

Stephan Kinsella

Stephan Kinsella „W obronie Napstera i przeciwko Drugiej Zasadzie Zagospodarowania”

Published by:

Legitymizacja praw autorskich

W przeciwieństwie do innych praw federalnych, prawa autorskie (copyright law) są jasno umocowane w Konstytucji (mowa o konstytucji amerykańskiej). Choć to wcale nie oznacza, że prawa te są słuszne, a jedynie, że są zgodne z konstytucją. Pytaniem jest, czy prawa autorskie są usprawiedliwione, to jest, czy współgrają z naszymi prawami naturalnymi?
Continue reading

Stephan Kinsella

Stephan Kinsella “Co to znaczy być anarchokapitalistą”

Published by:

Niedawny artykuł „What is Anarchy?” Butlera Shaffera na stronie LRC wywołał dyskusję na blogu Reason i zainspirował mnie do spisania kilku koncepcji, które dotyczyły poruszonych kwestii.

Wolnościowi przeciwnicy anarchii wybierają błędny cel swych ataków. Ich argumenty są zazwyczaj utylitarystyczne z natury i ograniczają się do: „anarchia nie zadziała” albo „potrzebujemy państwa (aby zapewniło to czy tamto)”. Świadczą one przynajmniej o pomieszaniu pojęć, jeśli nie o obłudzie. Być anarchistą nie oznacza, że myślisz, że anarchia „zadziała” (cokolwiek to ma znaczyć), ani też, że przewidujesz, czy może, ani czy zostanie osiągnięta. Można przecież być anarchistą pesymistą. Bycie anarchistą oznacza, że wierzysz, że inicjowanie agresji nie ma usprawiedliwienia, a państwa z konieczności stosują agresję. Dlatego też państwa i agresja, którą stosują, nie znajdują usprawiedliwienia. To naprawdę tak proste. To pogląd etyczny, więc nie jest dziwne, że wprowadza utylitarystów w zakłopotanie.

Continue reading