Liberalis » Blog Archives

Tag Archives: homoseksualizm

Stephan Blankertz

Stefan Blankertz: Jak bardzo bycie homoseksualistą wykracza poza społeczeństwo?

Published by:

Homoseksualizm i liberalność
Homoseksualiści, po to, aby mogli żyć w pokoju, skazani są na liberalność. Wykraczają poza normalność. Nie służą zachowaniu gatunku. Nie produkują żadnych dzieci, które później (rzekomo) po pierwsze będą płaciły nasze emerytury, albo też zaciągną się do armii w przypadku wojny. Obojętnie, faszyści, komuniści, fanatycy religijni, psycho-higieniści, prostacy czy też zupełnie „normalni” obywatele – wszyscy oni odczuwają wstręt i prześladują homoseksualistów jako osoby chore bądź wynaturzone i perwersyjne. W najlepszym wypadku chce się je „nawracać” bądź „leczyć”, w najgorszym zaś zabija się je.

Continue reading

Olgierd A. Sroczyński

Olgierd A. Sroczyński ”Antydyskryminacja versus wolność”

Published by:

Na bielejącym szkielecie żywcem pożeranej przez różnorakie szkodniki Europy, pojawił się w końcu strzęp dobrych wiadomości. Unia Europejska wycofała się z planu wprowadzenia prawa „zakazującego dyskryminacji homoseksualistów”, jak czytamy na internetowej stronie „Wprost” .

Ulga to niewielka, zwłaszcza że dyrektywa unijna 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. obowiązuje nadal, cały czas krępując ręce pracodawcom. Głośno i wyraźnie trzeba bowiem powiedzieć, że problemem podstawowym w dzisiejszej debacie o homoseksualizmie i pokrewnych odstępstwach od normy jest nie uwolnienie mniejszości, ale zniewolenie większości tego, co nazywamy społeczeństwem.
  Continue reading

Bartłomiej Kozłowski

Bartłomiej Kozłowski „Kodeksem w homofobów?”

Published by:

Uchwalenie przez szwedzki parlament prawa, według którego homoseksualiści – podobnie, jak mniejszości narodowe, etniczne, rasowe i religijne mieliby być chronieni – jako cała grupa – przed tzw. „mową nienawiści” (hate speech) może z polskiego punktu widzenia wydawać się ciekawostką, lecz jest to jednak ciekawostka godna uwagi. Choć bowiem nie ma obecnie w Polsce praw, które zabraniałyby wygłaszania i publikowania jakichś pejoratywnych opinii na temat homoseksualistów, to istnieją jednak w polskim kodeksie karnym (podobnie zresztą, jak w kodeksie karnym Szwecji) przepisy, które mogą stanowić co najmniej pośrednią zachętę do wprowadzenia takiego właśnie, jak uchwalone w Szwecji ustawodawstwa i stanowiące pod tym względem precedens podkopujący wolność słowa. Polski kodeks karny zabrania, jak wiadomo, „mowy nienawiści” skierowanej przeciwko określonym osobom, lub całym grupom społecznym z powodu ich przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub z powodu ich bezwyznaniowości. Według art. 256 obowiązującego k.k., za „publiczne nawoływanie do nienawiści” na tle różnic narodowych, etnicznych itd. można dostać karę do 2 lat więzienia, zaś za „publiczne znieważenie grupy ludności lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości” można, zgodnie z art. 257 k.k. spędzić w kryminale nawet 3 lata.
Continue reading

Jacek Sierpiński

Jacek Sierpiński “Wojna na lektury”

Published by:

Sodoma i Gomora. Działacz gejowski Robert Biedroń zapowiedział, że złoży w Ministerstwie Edukacji Narodowej wniosek o wpisanie jego książki pt. Tęczowy elementarz, czyli (prawie) wszystko, co chcielibyście wiedzieć o gejach i lesbijkach na listę lektur uzupełniających w liceach. Środowiska prawicowe są zbulwersowane.

Parę miesięcy temu ciężko zbulwersowane były z kolei środowiska lewicowe i “salonowe”. Ówczesny minister Roman Giertych podjął próbę zmiany listy lektur, wyrzucając z niej autorów hołubionych przez te środowiska (np. Witolda Gombrowicza) i dodając takich, którzy się im nie podobali (np. Jana Dobraczyńskiego).

Continue reading

Filip Paszko

Filip Paszko “Jak rozwiązać problem nietolerancji?”

Published by:

Dziś bodajże w Poznaniu odbył się tzw. „Marsz równości”. Od razu się przyznam, że nie mam pojęcia, czy coś się działo, czy też nie, głowę mogę jednak dać, że w poniedziałek Wyborcza, czy inna szmira zamieści tekścik, jaki to w Polsce ciemnogród, jak to „depczemy” prawa gejów, lesbijek, czy może nawet pedofiów. Proszę źle nie zrozumieć – nie chodzi mi o jakieś porównanie, zresztą nie uważam, by pedofilów można było stawiać na równi z homosiami. Co to – to nie, chodzi mi tylko o zasadę. Oczywiście będą jakieś utyskiwania, jak to jesteśmy gdzieś w trzecim świecie (tak ze sto lat, za Murzynami – o, znowu dyskryminacja!), jeśli chodzi o równouprawnienie obywateli. Że tak będzie toż absolutnie absolutna oczywista oczywistość.

Continue reading

Paweł Jurewicz

Paweł Jurewicz “Homofaszyzm”

Published by:

Jest rzeczą oczywistą – choć niechętnie przyznawaną w naszym postępowym społeczeństwie – że homoseksualizm jest dewiacją. Wynika to w prosty sposób z „budowy świata”.

Jeśli rację mają ewolucjoniści, to wszystko co nie sprzyja przeżyciu gatunku i spłodzeniu potomstwa jest, z punktu widzenia doboru naturalnego, szkodliwe. Tak właśnie jest z homoseksualizmem.

Continue reading

Tomasz Primke

Tomasz Primke “Ujawniam się”

Published by:

Dowiedziałem się niedawno, że w środę, 15 marca 2006 roku czeski parlament przyjął ustawę legalizującą związki osób tej samej płci. Wprawdzie większość, która głosowała za przyjęciem tej ustawy była minimalna, ale jednak udało się uzbierać potrzebną liczbę głosów.

W związku z tym postanowiłem się ujawnić. Myślę, że najwyższy już czas, abym otwarcie i bez żadnych uprzedzeń powiedział wszystkim o moich prawdziwych skłonnościach seksualnych. Skoro homoseksualiści w pewnym momencie zaczęli głośno podkreślać fakt swego istnienia i po długich latach różnych upokorzeń, prześladowań, udało im się przezwyciężyć falę uprzedzeń i wyjść na światło dzienne (i to w jakim pięknym stylu – w kolorach tęczy!), to nie widzę powodu, abym nadal miał przed kimkolwiek ukrywać – włącznie z moją najbliższą rodziną, że jestem onanistą lubującym się w trzepaczkach.

Continue reading

Artur Stępkowski

Artur Stępkowski “„Ja Jan biorę sobie Ciebie Zbigniewie za małżonka””

Published by:

 

Piękna ceremonia, kwiaty, mnóstwo gości i para młoda – dwóch mężczyzn lub dwie kobiety. Czy taki zaskakujący obrazek jest możliwy? W Polsce jeszcze pewnie długo, długo nie. Ale w niektórych państwach świata już się tak dzieje. Pary homoseksualne mają prawną możliwość zawarcia związku partnerskiego lub małżeństwa. Uzyskały ją na skutek działań środowisk socliberalnych. Oczywiście niektórzy przywódcy religijni do spółki z konserwatystami krzyczą o upadku rodziny, degeneracji cywilizacji itp. Sprzeciwiają się tego rodzaju rozwiązaniom. Twierdzą, że państwo powinno bronić tradycyjnego modelu rodziny.

 

Continue reading

Nigel Ashford

Nigel Ashford ”Nie prawa gejów, a równe prawa.”

Published by:

Po częściowym sukcesie kampanii na rzecz obniżenia prawnej granicy pełnoletności, w środowisku gejowskim toczy się debata nad celem kolejnej akcji. Wielu opowiada się za przyznaniem priorytetu działaniom na rzecz ustawodawstwa antydyskryminacyjnego. Ten kierunek polityki pomija istotne rozróżnienie na równość praw z osobami heteroseksualnymi a przyznaniem specjalnych praw gejom. Ten artykuł opowiada się za pierwszą koncepcją i przeciwstawia drugiej. Zwrot ‘prawa gejów’ zaciera tą znaczącą różnicę. Tak długo jak termin ten oznacza tyle co równouprawnienie z heteroseksualistami pownienien spotkać się z silnym poparciem. Gdy natomiast sugeruje przyznanie specjalnych praw jedynie gejom, powinien napotkać równie żywiołowy opór. Hasło ‘Równe prawa. Nie wyjątkowe prawa.’ stało się, dość niefortunnie, sloganem chrześcijańskiej prawicy. Jednak jak dowodzi opozycja, nie ma na jej łonie zgody co do ustanowienia równego wieku pełnoletności. Geje i wszyscy ci, którzy oddani są sprawie prawnie chronionej równości muszą ponownie nakreślić i wyrazić swoją pryncypialną postawę.

Continue reading