Liberalis » 30 marca 2007

Daily Archives: 30 marca 2007

Tomasz Maślanka

Tomasz Maślanka “Dlaczego nie warto dopłacać do rolnictwa?”

Published by:

Postanowiłem obublikować polemikę, którą napisałem ponad roku (na twardym dysku pojawiła się już na niej spora warstwa kurzu), dotyczącą dotowania rolnictwa ze środków UE. Artykuł z którym polemizuje jest autorstwa Pani Krystyny Naszkowskiej, dziennikarki GW, czyli najbardziej obiektywnej gazety na polskim rynku (i tu się pojawia nutka ironii;). A teraz do rzeczy.

Nie warto dopłacać do rolnictwa

Pani Krystyna Naszkowska w artykule pt. „Warto dopłacać do rolnictwa”, stając w obronie subsydiowania rolnictwa przez Unię Europejską, używa argumentów wątpliwej treści.

Po krótkim scharakteryzowaniu problemu, autorka przechodzi do uzasadnienia swojego stanowiska i pisze: WPR łatwo jest krytykować, sięgając do populistycznych argumentów. (…) Obecny system premiuje gospodarstwa największe obszarowo (80 proc. wszystkich dopłat trafia do 20 proc. rolników). To burzy przeciętnego zjadacza chleba. Zawsze przy tej okazji wyciąga się przykład królowej brytyjskiej jako największego obszarnika. Ale w Polsce też są ludzie, którzy rocznie z samych dopłat biorą ponad milion złotych.”

Continue reading

Tomasz Maślanka

Tomasz Maślanka “Mises University”

Published by:

Co to jest?

 Mises University jest unikalnym na skalę światową przedsięwzięciem organizowanym nieprzerwanie od 1986 roku przez amerykański Instytut Misesa, w pełni poświęconym Austriackiej Szkole Ekonomii. Podczas tej niezwykłej, intelektualnej przygody, uczestnicy mają okazję zapoznać się z tajnikami twórczości Carla Mengera i Ludwika von Misesa oraz ich sukcesorów.

 Gdzie i kiedy odbywa się Mises University?

 Mises University odbywa się w Auburn (USA, stan Alabama) w siedzibie Mises Institute. Termin uzależniony jest od roku, najczęściej rozpoczyna się w ostatnią niedzielę lipca, w roku 2007 odbędzie się w dniach 29 lipca – 4 sierpnia.

Continue reading