Tomasz Maślanka “Mises University”

Co to jest?

 Mises University jest unikalnym na skalę światową przedsięwzięciem organizowanym nieprzerwanie od 1986 roku przez amerykański Instytut Misesa, w pełni poświęconym Austriackiej Szkole Ekonomii. Podczas tej niezwykłej, intelektualnej przygody, uczestnicy mają okazję zapoznać się z tajnikami twórczości Carla Mengera i Ludwika von Misesa oraz ich sukcesorów.

 Gdzie i kiedy odbywa się Mises University?

 Mises University odbywa się w Auburn (USA, stan Alabama) w siedzibie Mises Institute. Termin uzależniony jest od roku, najczęściej rozpoczyna się w ostatnią niedzielę lipca, w roku 2007 odbędzie się w dniach 29 lipca – 4 sierpnia.


Program

 Podczas tygodnia czasu uczestnicy mają okazję zapoznać się z „austriackim” punktem widzenia na szeroko pojętą ekonomie. Poruszana jest tematyką z zakresu bankowości, cyklu koniunkturalnego i powiązanego z nim pieniądza, polityki gospodarczej, filozofii, etyki, prawa, przedsiębiorczości oraz wielu innych dziedzin nauki, niezbędnych podczas poważnej dysputy na tematy polityczno-gospodarcze. W miarę trwania Mises University poziom prezentowanego materiału ewoluuje od podstaw, aż do zaawansowanych analiz. Co jednak ważne, począwszy od trzeciego dnia słuchacze mają możliwość wyboru jednego spośród równoległych paneli – zgodnego ze swoimi zainteresowaniami. Szczegółowy program ubiegłorocznej edycji można znaleźć na stronach Mises Institute.

 Uczestnicy

Większość uczestników stanowią studenci, pochodzący ze wszystkich stron świata, począwszy od Stanów Zjednoczonych i Kanady, poprzez kraje Ameryki Południowej i Środkowej (Gwatemala, Peru, Meksyk i. in.), aż po Europę (Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Holandia, Czechy, Rumunia oraz oczywiście Polska). Do grona słuchaczy zaliczają się także uniwersyteccy pracownicy naukowi oraz wszyscy pragnący poszerzać horyzonty swojej wiedzy.

Mündliche Prüfung

Każdy z uczestników ma ostatniego dnia szanse na sprawdzenie zdobytej podczas Mises University wiedzy, uczestnicząc w egzaminie. Pierwszy etap przeprowadzany jest w formie pisemnej, kolejne są ustne. Dodatkowo, słuchacz wybrany przez egzaminujących za omnibusa, od 2006 roku uhonorowywany jest Nagrodą Douglasa Frencza w wysokości $2,500. W 2006 roku Nagroda trafiła w ręce Polaka, Mateusza Machaja z Wrocławia.

Jak aplikować?

Wszyscy studenci studiów dziennych mogą starać się o stypendium pokrywające koszty zakwaterowania, wyżywienia, uczestnictwa oraz transportu z Atlanty do Auburn. Aplikacja możliwa jest tylko i wyłącznie on-line, ze strony Mises Institute, należy do niej dołączyć zeskanowaną legitymację oraz indeks , a także list polecający od jednego z pracowników naukowych rodzimej uczelni. Ostateczny termin składania wniosków mija 15 lipca 2007 roku.

 Informacje praktyczne

 Ze względu na wciąż obowiązujące przepisy wizowe, osobom pragnącym wziąć udział w Mises University rekomenduje aplikowanie w terminie do końca marca. Jeśli uzyskamy stypendium (odpowiedź zazwyczaj w terminie do miesiąca od momentu złożenia wniosku) i poprosimy o jego pisemne potwierdzenie to po około 2-3 tygodniach otrzymamy je listownie, jest to szczególnie przydatne podczas wizyty w Konsulacie, gdyż dokument taki minimalizuje ryzyko nieotrzymania wizy.

Niestety stypendium nie pokrywa wydatków związanych z przelotem do Atlanty, które trzeba pokryć osobiście i mieszczą się one w granicach 2.000-3.000 PLN.

Interesującą propozycją jest możliwość zakupu podczas Mises University książek w promocyjnych, cenach dlatego sugeruje na ten cel kwotę od $100-300.

Tomasz Maślanka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.