Liberalis » 12 kwietnia 2007

Daily Archives: 12 kwietnia 2007

Patryk Bąkowski

Patryk Bąkowski “Absoluty”

Published by:

W ramach świątecznych przemyśleń, a w zasadzie zaintrygowany dyskusją na liberalis postanowiłem napisać kilka słów o rzeczach fundamentalnych. Każde rozważania na każdy temat poprzez iterowanie pytania: „Dlaczego?” sprowadzają się w ostateczności do rozważań na temat moralności. Czym ona jest? Z czego wynika? Czy można uzyskać ostateczną odpowiedz na te pytania bez kolejnej iteracji: „Dlaczego?”.
Ludzie juz tak mają od zawsze że starają się unikać trudnych pytań. Dociekanie jest co najwyżej domeną dziecka które zadręcza pytaniami „dlaczego niebo jest niebieskie”, „dlaczego pomidorówka jest czerwona”, „dlaczego ogień parzy”, „dlaczego nie ciągnąć za obrus”, „dlaczego jestem głodny”, „dlaczego?”, „po co?”, „czemu?”.
Continue reading

Uncategorized

“Nasza Walka się Dopiero Rozpoczęła”

Published by:

Studenci na rzecz Demokratycznego Społeczeństwa:
Wprowadzenie

Świt Nowej Lewicy

Wiosną 1968 roku, tysiące studentów w Columbia University w Nowym Yorku wzniosło barykady by walczyć z policją po udanym czterotygodniowym strajku przeciw współodpowiedzialności Uniwersytetu za Wojnę w Wietnamie i rasistowskie programy planistyczne w Harlemie. W tym samym czasie setki tysięcy francuskich robotników i studentów – zająwszy fabryki, szkoły i ulice – niemal obaliło rząd DeGaulle’a. Co warte wzmianki, ta masowa rewolta wyrosła ze sprzeciwu studentów wobec działań pierwszego francuskiego „multiwersytetu” w Nanterre. W Zachodnich Niemczech strajki studenckie i demonstracje tysięcy ludzi kierowano przeciwko ustanowieniu przez rząd „praw wyjątkowych,” nadających mu niemal dyktatorską władzę. W Japonii, we Włoszech i w krajach Skandynawii podobne akcje miały miejsce.

Continue reading