Liberalis » 27 kwietnia 2007

Daily Archives: 27 kwietnia 2007

Patryk Bąkowski

Patryk Bąkowski “Zaprawki Keynesa”

Published by:

Czasem sobie poczytam to i owo o ekonomii. Ostatnio częściej bo trudno byłoby mi polemizować z takim jednym panem co to go co 2 tygodnie spotykam a on prawi jaki to Keynes był genialny. No a ja jako ignorant nie za bardzo mu ufam. No ale żem też nie za bardzo biegły to jedynie od czasu do czasu zadam jakieś pytanie – mine.
Nad panem Keynesem poznęcam się w szczegółach jak przebrnę przez meandry jego “genialnej” myśli i będę w stanie polemizować z większą mocą z tym panem co to go co 2 tygodnie widuje.
Continue reading

Łukasz Lorek

Łukasz Lorek “USA prowodyrem niepokojów w Somalii”

Published by:

Media amerykańskie często relacjonując różne wydarzenia na świecie, nie starają się dojść do sedna problemów, to jest zbadania leżących u ich podstawy przyczyn, są tylko nastawione na szybką sensację i wywołanie niepokoju społecznego. Jest to skrzętnie wykorzystywane przez rząd USA w celu załatwienia swoich interesów, co po uprzednim zasianiu trwogi w umysłach Amerykanów przysparza mu sporego poparcia. Ostatnie wydarzenia w Somalii stanowią klasyczny przykład.

Media, zresztą nie tylko w Ameryce, ale i w Europie (Polska nie stanowi tu wyjątku) skupiły się prawie wyłącznie na zagrożeniu ze strony islamskich bojówek, które szybko zyskiwały na znaczeniu w Somalii i „tajnego” wsparcia rządu USA dla etiopskiej inwazji, rozpoczętej pod sztandarami przywrócenia praworządności i ustanowieniu demokratycznych władz w tym „upadłym” państwie. Podczas gdy oczy wszelkich massmediów powinny skupić się na głównej przyczynie zamieszek w regionie – ingerencji USA w wewnętrzne sprawy Somalijczyków.

Continue reading