Liberalis » 1 maja 2007

Daily Archives: 1 maja 2007

Jędrzej Kuskowski

Jędrzej Kuskowski “Męczennicy z Haymarket”

Published by:

Pierwszy dzień maja zwyczajowo nie kojarzy się dobrze ludziom w krajach postkomunistycznych, szczególnie tym, których jakoś strasznie nie ciągnie do organizacji typu SLD, UP czy OPZZ.

Ale zanim Święto Pracy stało się symbolem komuny i socjaldemokracji, było ono świadectwem radykalnego spadku. Służyło ono za pomnik pięciu ludziom, którzy poświęcili swe życie walce o lepszy byt szerokich mas społeczeństwa. Wiele ludzi zna tę historię. Niestety równie wiele jej nie zna. Tak czy inaczej warto ją opowiedzieć, choćby by odświeżyć korzenie walki robotniczej w kontekście politycznego kapitalizmu dziewiętnastego wieku.

Continue reading