Liberalis » 3 maja 2007

Daily Archives: 3 maja 2007

Paweł Witecki

Paweł Witecki “Moja wizja anarchii”

Published by:

1. Nie lubię słowa anarchia. Jest nacechowane zbyt negatywnie. Większości ludziom przywodzi na myśl takie skojarzenia jak: chaos, nieład, bezprawie, a może nawet: wojna domowa. Oczywiście żaden rozsądny człowiek nie podpisałby się pod taką wizją społeczeństwa. I prawdopodobnie żaden anarchista do czegoś takiego nie dąży. Zawsze poszukuje się jakiejś zasady porządkującej, która zastąpiłaby państwo. Klasyczni socjalistyczni anarchiści takiej zasady – dość niekonsekwentnie dla swojej antypaństwowości – szukali w uspołecznieniu własności prywatnej. Możnaby powiedzieć, iż anarchokapitaliści widzą ją w rynku. Byłoby to jednak nadmierne uproszczenie. Rynek jest jedynie częścią większej całości, którą zwykle nazywa się ładem naturalnym lub ładem spontanicznym (katalaksją).

Continue reading