Liberalis » 17 maja 2007

Daily Archives: 17 maja 2007

Paweł Witecki

Paweł Witecki “Ekosystem rynku”

Published by:

Według Friedricha von Hayeka rynek jest ładem spontanicznym. Nie jest przez nikogo z góry zaplanowany. Powstaje w wyniku pojedynczych, oddolnych działań, które wzajemnie oddziałując na siebie porządkują cały system rynkowy w sposób, do którego niemożliwe jest zbliżenie się w drodze świadomej organizacji.

Jednakże rynek nie jest jedynym ładem spontanicznym. Obok niego istnieją inne. Wśród nich można wymienić ekosystem. Warto tu zastanowić się chwilę nad funkcjonowaniem tego ostatniego, gdyż poprzez analogię pewne jego cechy łatwo można będzie odnieść i do gospodarki.

Continue reading