Liberalis » 5 sierpnia 2007

Daily Archives: 5 sierpnia 2007

Tomasz Maślanka

Tomasz Maślanka “Szkoła austriacka w świetle ekonomii mainstreamowej”

Published by:

Motto: „Ekonomia nie może stać się eksperymentalna ani empiryczna. Ekonomista nie potrzebuje do prowadzenia swoich badań drogiej aparatury. Potrzebuje za to zdolności jasnego myślenia i rozróżniania w całym mrowiu wydarzeń tego, co ważne, od tego, co tylko przypadkowe.” – Ludwig von Mises, Human Action

Szkoła Austriacka – rys historyczny

W większości podręczników akademickich Szkoła Austriacka nie zajmuje należnego jej miejsca, książki zdominowane są przez różnego rodzaju mutacje paradygmatu neokeynesowskiego i neoklasycznego. Być może przyczyna tego leży w niemożności ubrania teorii Austriaków w pseudonaukowe, matematyczne modele, co zmusza do zupełnie odmiennego sposobu patrzenia na ekonomię, bliższego światu realnemu, a nie wyidealizowanemu i „równowagowemu” – najwyraźniej duża część ekonomistów nie chce sobie zadać trudu jej zrozumienia. Jednakże przyszłość Szkoły rysuje się optymistycznie, coraz większa część środowiska akademickiego (szczególnie młodego) zauważa nie tylko czysto teoretyczną niespójność mainstreamu, ale i katastrofalne skutki implementacji ich teorii w polityce ekonomicznej.

Continue reading