Liberalis » 31 sierpnia 2007

Daily Archives: 31 sierpnia 2007

Jaś Skoczowski

Jaś Skoczowski “Indywidualizm wg. mnie”

Published by:

Zacznie się tak, jak już to słyszeliście. Indywidualizm jako metodologię rozumiem jako pogląd, zgodnie z którym społeczeństwo to pojedynczy ludzie, którzy co najwyżej mają jakieś wzajemne lub jednostronne nastawienia do siebie, którzy ze sobą się komunikują itd., przy czym i komunikowanie się, i stany emocjonalne, i cała reszta to nie są odrębne byty, tylko elementy opisu jednostek-bytów (jedynych bytów ludzkich, jakie uwzględniam w mojej metodzie).

Wyciągam z tak postawionego poglądu takie wnioski: jeśli jest tak, że tylko jednostki funkcjonują na poziomie społecznym, przynajmniej u ludzi, to każda teza dotycząca społeczeństwa, by nadawała się do rozpatrzenia, musi dotyczyć jednostek. A kryterium, zgodnie z którym pogląd może dotyczyć ludzkich jednostek jest to, że wskaże się te jednostki i wykaże się, że to właśnie ich dotyczy dana teza. Wskazanie może być pośrednie, ale najlepiej, by było bezpośrednie. I to w sposób intersubiektywny oraz zmysłowy. A metoda tego wskazania oczywiście powinna być powtarzalna praktycznie dla każdego.

Continue reading

Witold Falkowski

Witold Falkowski “Społeczna funkcja lasu”

Published by:

Pani Patrycja Szyszko w swoim artykule Od państwowych lasów wara! ma dużo racji. Leśnicy mają osiągnięcia. Polskie lasy są piękne (tam gdzie je widać spod góry śmieci). Pytanie brzmi: czy z tymi samymi leśnikami i przy tych samych środkach nie lasy mogłyby być jeszcze piękniejsze?

Continue reading

Krzysztof "Critto" Sobolewski

Krzysztof “Critto” Sobolewski “Rząd: pan czy sługa. Wybór modelu… należy do Ciebie. “

Published by:

Thomas Jefferson powiedział kiedyś “Rząd [federalny] ma być naszym sługą, nie panem”, a natomiast George Washington stwierdził: ” rząd to nie piękne słowa ani racje, to przemoc; tak jak ogień, ten sługa groźnym jest i może być okrutnym, straszliwym władcą”

Ci Ojcowie Założyciele USA dobrze wiedzieli, o co chodzi: gdy rząd będzie sługą, nocnym stróżem, który zapewnia bezpieczeństwo obywatelom – będzie pełnił pożyteczną rolę, i nikomu nie będzie zagrażał; nie wyśle swojego narodu na śmierć w dalekim kraju, nie postawi go pod ścianą do rozstrzelania, nie zbuduje dla niego obozów koncentracyjnych. Nie będzie zamykał w więzieniu za poglądy czy styl życia, nie będzie przedkładał nieuczciwych interesów nad dobro ogółu i każdego z nas. I, na codzień – nie będzie utrudniał życia, rozwoju, prowadzenia biznesu i realizacji finansowej, rodzinnej i społecznej.

Continue reading