Liberalis » 25 września 2007

Daily Archives: 25 września 2007

Radosław Tryc

Radosław Tryc “Jak mówić o wolności?”

Published by:

Najpierw szukam odpowiedzi na pytanie “do kogo?” tzn. komu większa dawka wolności przyniesie korzyść i to od zaraz.

paradoks państwa opiekuńczego

Upieram się, że do grupy najbardziej uciemiężonych przez państwo opiekuńcze należą najbiedniejsi i bezrobotni. Z jednej strony państwo trzyma ich z dala od rynku pracy poprzez płacę minimalną i inne koszty zatrudnienia typu “akcyzowego” jak ZUS, przymusowe fundusze celowe itp. Z drugiej strony ponoszą oni ogromne (stosunkowo) opłaty za dobra subsydiowane, z których korzystają najbogatsi. “Darmowe” studia są tej polityki państwa najlepszą ilustracją.

Continue reading