Liberalis » 9 października 2007

Daily Archives: 9 października 2007

Roderick T. Long

Roderick T. Long “Zostawiając Szefów w Tyle”

Published by:

Ochrona przed Biznesem w Wolnym Kraju

Wstęp

Jak wyglądałoby życie w społeczeństwie libertariańskim – społeczeństwie z całkowicie nieregulowanym, laissez-faire, rynkiem? Jedną z bolączek wielu krytyków jest to, że bez różnych państwowych regulacji mających na celu ochronę słabych przed wyzyskiem ze strony silnych, konsumenci byliby na łasce producentów, pracownicy pracodawców, dłużnicy wierzycieli, a najemcy czynszownikom.

Niektórych, bardziej prawicowych, libertarian ten problem nie rusza, gdyż uważają, że dzisiejsze regulacje dają nieuczciwą przewagę konsumentom, pracownikom, dłużnikom i najemcom. Zniesienie tych regulacji ustanowiłoby po prostu równość wobec prawa. Tego typu libertarianie odrzucają lewicową ideę interesów biznesu jako potężnej i być może niebezpiecznej siły we współczesnym społeczeństwie; zgadzają się z kolei zwykle z określeniem Wielkiego Biznesu przez Ayn Rand jako „uciskanej mniejszości.” (Rand określała do tego kompleks militarno-przemysłowy jako „mit, w najlepszym wypadku.”) Dla lewicowców takie ignorowanie potęgi biznesu jest tak rozstrajające, że zwykle wrzucają libertarian do worka z innymi apologetami na rzecz klasy rządzącej.

Continue reading