Krzysztof “Critto” Sobolewski “Kary za “lżenie najwyższych organów…”: drugi aspekt apartheidu naszych czasów”

W Polsce za jakiekolwiek obraźliwe uwagi czy określenia pod adresem Prezydenta, posłów, senatorów czy członków rządu można nawet pójść do więzienia. Wszystkie osoby sprawujące władzę cieszą się nie tylko immunitetem – który już jest wystarczającą niesprawiedliwością, ale, dodatkowo – ochroną przed wyrażaniem o nich pewnych opinii.

Komunistyczny ustawodawca (te przepisy pochodzą z czasów komuny) posunął się do tego stopnia, iż osoba sprawująca władzę została „przyklejona” do sprawowanego urzędu. W związku z tym, czy ktoś obrazi polityka „prywatnie” czy „zawodowo” – wychodzi na to samo; a dowodem jest chociażby hańbiący polską demokrację proces Wojciecha Cejrowskiego i grzywna nałożona na niego za „lżenie prezydenta Polski”.

Nie popieram obrażania, ani używania obelżywych słów – i uważam je za niegodne człowieka kulturalnego. Niemniej, jest to wyłącznie kwestia moralności i stopnia kultury, i tak powinna być traktowana przez prawo. Potępiam wszelkie przepisy kryminalizujące znieważanie, a szczgólnie kary więzienia za takie „czyny”.

Ale przede wszystkim, potępiam sytuację, w której prezydent, poseł czy minister mają inną „ochronę dóbr osobistych” niż „zwykły” obywatel.

Dobra osobiste tych ludzi są chronione „z urzędu”, a w dodatku, zostały utworzone w tym celu osobne przepisy w kodeksie karnym. I to jest właśnie drugi aspekt apartheidu naszych czasów: inne prawo dla władz, inne dla „zwykłych” obywateli. Takie postępowanie jest nie do przyjęcia w wolnym społeczeństwie, i niedopuszczalne w nowoczesnym kraju pod koniec XX wieku.

W Imię Wolności

Wasz Krzysztof „Critto” Sobolewski

(c) Copyright by Krzysztof „Critto” Sobolewski

Przedruk, kopiowanie, rozpowszechnianie i dystrybucja dozwolone bez żadnych ograniczeń w dowolnym celu. Modyfikacje dozwolone pod warunkiem ich wyraźnego zaznaczenia w tekście i poinformowania o tym, kto modyfikował, lub napisanie, iż modyfikacja jest anonimowa. W żadnym wypadku podpis autora, tj. wyrazy: Krzysztof „Critto” Sobolewski nie mogą być usunięte ani zmienione

***

Tekst został wcześniej opublikowany na stronie autora http://liberter.webpark.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *