Krzysztof “Critto” Sobolewski: Libertarianizm a policja (wolnościowa odezwa do policjantów)

Przyznam, iż działalność prawdziwych policjantów — stróżów porządku, pilnujących naszego życia, wolności i własności, zawsze budziła, budzi i budzić będzie moje poparcie i sympatię.

Wyłączając grupy policji wydelegowane przez ustawy do ograniczania NASZEJ wolności — takich, jak policja podatkowa czy antynarkotykowa, stwierdzić należy, iż policja JEST potrzebna, niezależnie od tego, czy żyjemy w państwie maksimum, minimum, wolnym mieście czy społeczności w 100% wolnościowej. Ochrona życia, wolności i własności to dobro, którego potrzebuje każdy – tak samo, jak ochrony zdrowia, edukacji czy produkcji żywności.

Choć fakt finansowania policji z podatków mi przeszkadza, to jednak nie zmienia mojego poglądu na temat sensu bądź bezsensu istnienia tej formacji: jest ona SENSOWNA. Policja jest potrzebna tak samo, jak produkcja żywności czy szkolnictwo. Zarówno pierwsze, jak i drugie w wykonaniu i finansowaniu państwowym jest niewydajne (jak wszystko, czego jakiekolwiek państwo się tknie).

Sposoby finansowania policji oraz rodzaje formacji – w obecnych państwach oraz w społeczności wolnościowej

Obecna policja finansowana jest ze stanowiących kradzież podatków. Nie zapewnia jej to dobrego źródła finansowania, oraz – co bardzo ważne – jest niemoralne: ktoś, czyim PODSTAWOWYM ZADANIEM jest zwalczanie m.in. złodziejstwa, napadów rabunkowych i wymuszeń, sam jest finansowany z pieniędzy pochodzących z rabunku – podatkowego – a nawet, może być zmuszony rozkazem do brania udziału w wymuszaniu podatków, lub ściganiu osób, które ich nie płacą.

W wolnym społeczeństwie, policja (a raczej — policje) to będą zarówno dobrowolne stowaryszenia typu straże sąsiedzkie, straż obywatelska, militia, skupiające członków będących znajomymi i mieszkańcami, jak i pracujące za pieniądze, komercyjne agencje ochroniarskie. Możliwe są oczywiście rozmaite formy współpracy pomiędzy nimi – na przykład, wzajemne przekazywanie sobie spraw, schwytanych osób lub tworzenie zrzeszeń i korporacji, do których te organizacje mogą należeć.

Wspomniałem już, iż policja jest potrzebna tak samo, jak ochrona zdrowia, edukacja czy produkcja żywności. Tak samo, jak te wymienione dobra, finansowanie policji z pieniędzy państwowych jest niewydajne – jak wyglądałoby ono w wolnym społeczeństwie?

Po zniesieniu podatków, policję finansowaliby ci, którzy korzystają z jej usług. W przypadku agencji ochroniarskich nie ma żadnego problemu – każdy może wybrać dowolną dostępną na rynku firmę i zapłacić jej za usługi, których rodzaje, zakres i jakość zależeć będą od prezentowanej przez daną firmę oferty, i tego, co dana osoba z tej oferty wybierze. Podobnie, nie istnieje problem w przypadku straży obywatelskich i militii – jako stowarzyszenia prywatne, przejaw społeczeństwa obywatelskiego, będą one finansowane przez swoich członków, oraz, oczywiście, sponsorów – na przykład przez firmy, którym będzie zależeć na spokoju w okolicy, a dla których zaskarbienie sobie wdzięczności takich organizacji – których celem jest eliminacja WSZELKIEJ wymierzonej w życie, wolność i własność przestępczości, zarówno tej wobec ich członków jak i nie tylko (spokój albo jest na ulicy, albo go nie ma)- może być rozwiązaniem znacznie mniej kosztownym, niż zapłata za usługi komercyjnej agencji. Nie tylko zresztą okoliczne firmy zauważać będą pożytki płynące z dobrych stosunków z militią czy strażą obywatelską – ponieważ są to organizacje cechujące się opisaną powyżej MISJĄ, więc łatwo zaskarbią sobie poparcie społeczne – większość ludzi lubi, gdy ktoś bezinteresownie broni innej osoby. Mogą więc zacząć powstawać rozmaite fundusze, które będą wspierać ich działanie.

Machina państwowa a społeczeństwo i policja

Machina państwowa jest wrogiem każdego miłującego wolność człowieka; ludźmi są zarówno cywile, jak i członkowie służb mundurowych tacy, jak policjanci. To machina państwowa sprawia, że policjanci stają się nielubiani i są obraźliwie określani jako 'gliny’ lub 'mendy’, gdy przychodzi im egzekwowanie absurdalnych, utrudniających ludziom życie przepisów, na kształt których nie mają żadnego wpływu, a które są dziełem ustawodawców.

Czy państwa dbają o policjantów? Tylko skrajna ironia pozwoliłaby powiedzieć „tak”. To, co mamy w większości krajów, to niedoinwestowanie policji – brak środków na wysokie płace, sensowne szkolenia, nowoczesną i sprawną broń, samochody i inne pojazdy (np. motocykle) o odpowiednich parametrach, itd.

W dodatku, ludzie obdarzeni powołaniem ochrony ludzkiego życia, wolności i własności, oraz spokoju publicznego (zwanego popularnie 'porządkiem’), narażani są na bezsensowną śmierć – lub choćby kalectwo – w równie bezsensownej 'wojnie z narkotykami’. Jej ofiarą może paść nie tylko policjant antynarkotykowy, ale także każdy, najzwyklejszy 'krawężnik’, jeśli pojawi się w nieodpowiednim miejscu i nieodpowiednim czasie (np. w samym środku większego transportu środków odurzających). Co jest logiczne – wojna z narkotykami powoduje poza tym demoralizację sił policyjnych jako organizacji, gdyż – dając gigantyczne, niedopuszczalne w wolnym społeczeństwie uprawnienia – przyciąga, poza uczciwymi ludźmi (również antynarkotykowymi, którzy są uczciwi, i naiwnie wierzący w sens wojny z narkotykami) także element zdemoralizowany, nieobdarzony jakąkolwiek misją społeczną, wstępujący w szeregi policji właśnie z zamiłowania do wielkich uprawnień, 'siły’, po to tylko, aby dominować nad innymi, bezbronnymi ludźmi i mieć okazję do 'wyszumienia się’. Jak w takiej atmosferze ma czuć się poczciwy sierżant, który zwraca uwagę, aby nie pluć na chodnik, przegoni znęcających się nad psem chuliganów i obroni kobietę w parku przed gwałcicielem? Albo porządny inspektor, tropiący mordercę lub gwałciciela?? Albo uczciwy dowódca, kierujący całym sztabem ludzi dbających o porządek i bezpieczeństwo?? Albo dowolny inny, uczciwy i porządny policjant??

Policja a państwo policyjne

Idąc tropem machiny państwowej, należy się zastanowić – co daje policjantom 'państwo policyjne’, jak traktuje ono policjantów, czego od nich wymaga i jaki typ ludzi przyciąga do policji ??

Zdecydowanie, prawdziwi i uczciwi 'stróże porządku’ z powołania nie są takiej machinie do niczego potrzebni. „Państwo policyjne” potrzebuje ludzi bezwzględnych, czujących sadystyczną radość z okrucieństwa, gotowych w imię rozkazu na każdą podłość i zbrodnię – strzelanie ostrą amunicją do bezbronnych demonstrantów, bicie i torturowanie zatrzymanych, prześladowanie, zastraszanie, porywanie i więżenie opozycji politycznej lub nielubianej przez władzę mniejszości etnicznej, i inne cechy z diabelskiego zestawu. Tacy 'policjanci’, niegodni miana tego zawodu, należeli do SS, gestapo, NKWD, UB, ZOMO, OMON, Szwadronów Śmierci i innych tego rodzaju formacji, powołanych do wymienionych wyżej celów. Nazywanie bandyckiego, totalitarnego lub autorytarnego reżimu 'państwem policyjnym’ stanowi obrazę dla prawdziwych, uczciwych policjantów i policji.

Policja w społeczności wolnościowej

W społeczności wolnościowej policja – niezależnie od formy, jaką przybierze (militia, straż obywatelska, agencje ochrony) – będzie finansowana dobrowolnie, z opłat za usługi lub datków oraz składek, i rozliczana z jakości świadczonych usług. Jedynym jej celem będzie obrona życia, wolności i własności swoich klientów (agencje ochrony) lub wszystkich jednostek ludzkich (militie i straże obywatelskie).

Nie będzie oczywiście miejsca dla policji antynarkotykowej, podatkowej, celnej, i ze wszystkich tych branż, których działanie oznacza ograniczanie wolności jednostki. Porządni policjanci pracujący obecnie w policjach państwowych, bez trudu znajdą zatrudnienie jako agenci ochrony na różnych stanowiskach (zależnych,oczywiście, od wewnętrznej struktury firmy), lub jako wyjątkowo aktywni członkowie i przywódcy militii i straży obywatelskich. Będą oczywiście istnieć siły inspekcyjne, które będą służyć do ścigania takich przestęptw, jak trudne do wykrycia morderstwa, spiski przeciw czyjemuś życiu, wolności i własności, gangi przestępcze i mafie, oszustwa kontraktowe, włamania (fizyczne i do sieci komputerowych), itd.

Podsumowanie i ODEZWA DO POLICJANTÓW

Policjanci! Stróże porządku we wszystkich krajach świata !! Tak, do was mówię. Nie bójcie się wolności. Ona nie zrobi krzywdy ani Wam, ani innym jednostkom. Wszyscy jej potrzebujemy. Wy – również dlatego, aby wasza praca była w 100% powodem do chluby i dumy, a nie społecznych ataków, przytyków czy wręcz otwartej agresji ze strony normalnych ludzi. Jesteście nam potrzebni, aby chronić nasze życie, wolność i własność i — tego możecie być pewni — MY zapewnimy wam za to sowitą, należną i godną waszej ciężkiej pracy ZAPŁATĘ. Nasze wymagania mogą być większe niż te, które stawiają wam machiny państwowe, ale będą one SENSOWNE i za wszystkie „usługi ekstra” (takie jak np. konwojowanie, ochrona konkretnych osób) będziemy wam ekstra płacić. Obecne systemy polityczne są zagrożeniem dla Waszej godności i waszego wspaniałego zawodu. Machina państwowa od zawsze wykorzystywała Was w złych celach, gdy tylko jej się tak zechciało. Zachęcam Was więc – przyłączcie się do ruchu wolnościowego! Albo wspierajcie go tak, jak możecie, jeśli przepisy waszego państwa zabraniają Wam udzielać się politycznie i społecznie. Wielu waszych kolegów i koleżanek już to robi, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Im więcej Was w naszych szeregach, tym bezpieczniej wszyscy możemy się czuć – wiedząc, iż rosną szansę na zmianę systemu, który – zgodnie z tym, co napisałem, jest zły zarówno dla nas, jak i dla Was.

W Imię Wolności !!

Krzysztof „Critto” Sobolewski

(c) Copyright by Krzysztof „Critto” Sobolewski 8/9.IX.2002

Przedruk, kopiowanie, rozpowszechnianie i dystrybucja dozwolone bez żadnych ograniczeń w dowolnym celu. Modyfikacje dozwolone pod warunkiem ich wyraźnego zaznaczenia w tekście i poinformowania o tym, kto modyfikował, lub napisanie, iż modyfikacja jest anonimowa. W żadnym wypadku podpis autora, tj. wyrazy: Krzysztof „Critto” Sobolewski nie mogą być usunięte ani zmienione.

***

Tekst został wcześniej opublikowany na stronie autora http://liberter.webpark.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *