Liberalis » 30 grudnia 2007

Daily Archives: 30 grudnia 2007

Igor Belczewski

Igor Belczewski “W jaki sposób współczesna kultura konsumpcyjna wiąże się z zasadami wolnego rynku?”

Published by:

Przedmiotem tej pracy będzie próba analizy semantycznej pojęcia wolnego rynku oraz konsumpcji, a także próba wykazania zależności pomiędzy wolnym rynkiem a szeroko pojętą konsumpcją. Skupię się również na, moim zdaniem, bardzo istotnym zagadnieniu, mianowicie kwestii preferencji czasowej, bez której znajomości bardzo ciężko zrozumieć i opisać temat. Poboczną kwestie stanowić będzie zagadnienie globalizacji, pomocne przy opracowywaniu wątku. Mam świadomość, że praca powinna być bardziej wywodem myślowym o charakterze filozoficznym, aniżeli ekonomicznym, jednakże temat, którego dotyczy jest stricte związany z ekonomią, dlatego podstawowe kwestie trzeba będzie omówić z jej punktu widzenia. Postaram się jednak ograniczyć tego typu dywagacje i skoncentrować się na filozoficznej stronie zagadnienia.

Continue reading

Fred Reed

Fred Reed „Jak nam było”

Published by:

Lato sześćdziesiątego drugiego nie wydawało się niczym specjalnym. Po prostu lato. Hrabstwo King George to zalesiona część regionu Tidewater w Virginii, upstrzona niewielkimi farmami; ojczyzna przewoźników łapiących kraby w Potomacu. Dla nas było to po prostu KG. To było mniej więcej wszystko, co my – chodzący do liceum – wiedzieliśmy. Dopiero później zdałem sobie sprawę z tego, co mieliśmy.

Continue reading

Archiwum Liberalis

Bartłomiej Kozłowski “Pornografia i gwałty – usprawiedliwienie dla cenzury?”

Published by:

Spośród wszystkich argumentów, do jakich odwołują się zwolennicy wyjęcia pornografii spod prawa, argumentem powszechnie uważanym za potencjalnie najmocniejszy – i najbardziej zapewne mogącym trafić do wyobraźni tolerancyjnego, liberalnie myślącego człowieka – jest argument, że pornografia jest nie tylko czymś niemoralnym i gorszącym wielu ludzi, ale że stanowi ona także przyczynę gwałtów i innych przestępstw na tle seksualnym – z morderstwami z lubieżności włącznie. (1)

Przyczyna tego jest oczywista – o ile w szanującym ludzką wolność społeczeństwie czymś bez wątpienia niewłaściwym byłoby zakazywanie pewnych wypowiedzi czy publikacji wyłącznie z tego powodu, że jakaś część społeczeństwa ich nie lubi, albo nie zgadza się z ich treścią, to fizyczna przemoc bez wątpienia jest czymś, czemu trzeba zapobiegać i przed czym należy ludzi chronić.

Continue reading