Liberalis » 17 lutego 2008

Daily Archives: 17 lutego 2008

Robert Gwiazdowski

Robert Gwiazdowski: Libertarianie

Published by:

Przez wiele lat liberałowie opiewający ideę wolności nie mieli konkurencji na arenie filozofii politycznej. Bo ludzie pamiętali czasy, gdy tej wolności nie mieli. Ale dość szybko pojawiły się różne pomysły dyskredytujące ideę wolności i przekonujący, że potrzebujemy ( i że oczywiście możemy dostać) coś więcej niż sama wolność, którą się przecież „nie najemy”.

Przełom dziewiętnastego i dwudziestego wieku przyniósł falę krytyki istniejących stosunków społeczno-gospodarczych i ich ideologicznego uzasadnienia. Towarzyszył jej rozwój nowych teorii politycznych, odchodzących od założeń państwa „nocnego stróża” i haseł absolutnej wolności. Opowiadały się one za interwencjonizmem i głosiły potrzebę równości społecznej, która wymaga realizacji nawet za cenę uszczerbku dla wolności, a osiągana jest za pomocą korygujących działań państwa. Rzecznicy tego sposobu myślenia zawłaszczyli nazwę „liberalizm”, przypisując wyznawcom tradycyjnych zasad wolnorynkowych miano „konserwatystów”, gdyż ci niechętnie ustosunkowywali się do proponowanych zmian. Doszło więc do zmiany znaczenia tradycyjnych pojęć. W Europie bowiem ci drudzy nadal nazywali się „liberałami”, a pierwszych uznano za „socjaldemokratów”, nazwę „konserwatyzm” rezerwując dla starych teorii Burke ′a, Hallera, czy de Maistre ′a. W Stanach Zjednoczonych tymczasem, dla pewnego rozjaśnienia, zaczęto odróżniać konserwatyzm tradycyjny, nazywając go często „organicznym” i konserwatyzm indywidualistyczny – czyli liberalizm w klasycznym wydaniu.
Continue reading

Jacek Sierpiński

Jacek Sierpiński: Wypaczona odpowiedzialność

Published by:

Pani Magda Hartman komentując na Pardon.pl wyrok kanadyjskiego sądu skazujący niejakiego K. F. W. Noble’a na pół roku więzienia za “świadome nawoływanie do nienawiści przeciwko określonym grupom” (żydom, murzynom, gejom itp.) stwierdziła, że aczkolwiek “wyrok na pewno zapadł surowy”, to trudno to nazwać cenzurą, bo “cenzura jako taka zapobiega wypowiedzi – jak w PRL. Cenzura nie pozwala na wyrażenie swych poglądów. Noble swoje poglądy mógł wyrażać bez przeszkód – ze świadomością, że może za nie zostać ukarany”. Zdaniem pani Hartman “mamy tu raczej do czynienia z odpowiedzialnością za słowo – tyle, że egzekwowaną przez państwo”.
Continue reading

Lawrence W. Reed

Lawrence W. Reed “Bogactwo i dochody rozłożone są zbyt nierówno”

Published by:

“Wolni ludzie nie są równi, równi ludzie nie są wolni”. Żałuję, że nie pamiętam, kto to powiedział. Niemniej zdanie powyższe powinno należeć do największych prawd wszechczasów. Równość wobec prawa, czyli do uznania niewinnym bądź winnym na podstawie tego, czy popełniłeś przestępstwo, czy nie, a nie na podstawie koloru skóry, płci czy wyznania, to bez wątpienia szlachetny cel, lecz nie o nim chce tu mówić. “Równość” o jaką mi chodzi odnosi się do bogactwa ekonomicznego. Innymi słowy, powyższy cytat mógłby brzmieć następująco: “Wolni ludzie mają różne dochody, a tam gdzie ludzie mają jednakowy dochód, nie mogą być wolni.”
Continue reading