Liberalis » 27 lutego 2008

Daily Archives: 27 lutego 2008

Murray Rothbard

Murray N. Rothbard “Gospodarka nie podlegająca kontroli państwa należy do ery zaprzęgu konnego”

Published by:

Podstawowym błędem tego aż nazbyt często spotykanego frazesu jest pomieszaniem pojęć z zakresu technologii oraz innych aspektów życia ludzkiego, takich jak moralność i zasady życia politycznego. Przez wieki technologia czyniła wielkie postępy: od wynalezienia koła do zaprzęgu konnego, kolei żelaznej i odrzutowca. Spoglądając wstecz na ten gwałtowny i bezsporny postęp, łatwo jest uwierzyć błędnie, że wszelkie inne dziedziny rozwoju społeczeństwa są w jakiś sposób związane i zdeterminowane przez stan technologii w każdym z poszczególnych okresów historycznych. Każdy nowy wynalazek techniczny – może się nam wydawać – pociąga za sobą jakąś zmianę w zakresie wszystkich innych wartości i instytucji ludzkiego społeczeństwa.
Continue reading

Manuel Lora

Manuel Lora „Britney, paparazzi i ziemski socjalizm”

Published by:

Rada miejska Los Angeles zastanawia się nad wprowadzeniem przepisu tworzącego wolne od paparazzich strefy bezpieczeństwa wokół sławnych osobistości. Zgodnie z rozporządzeniem dochody ze sprzedaży zdjęć zrobionych wewnątrz strefy byłyby konfiskowane.

Do tego typu sytuacji dochodzi ze względu na brak praw własności. Państwo udostępnia wszystkim drogi, parki i inne miejsca, usiłując w ten sposób pogodzić możliwie największą liczbę grup [ludzi], nawet gdyby każda z nich chciała, aby inne przestały istnieć. Jedna grupa zacznie krzykiem domagać się ochrony przed chmarą obiektywów, podczas gdy druga będzie utrzymywać, że na terenie będącym własnością publiczną ma swobodę poruszania się i prawo do robienia wszystkim zdjęć.
Continue reading