Manuel Lora „Britney, paparazzi i ziemski socjalizm”

Rada miejska Los Angeles zastanawia się nad wprowadzeniem przepisu tworzącego wolne od paparazzich strefy bezpieczeństwa wokół sławnych osobistości. Zgodnie z rozporządzeniem dochody ze sprzedaży zdjęć zrobionych wewnątrz strefy byłyby konfiskowane.

Do tego typu sytuacji dochodzi ze względu na brak praw własności. Państwo udostępnia wszystkim drogi, parki i inne miejsca, usiłując w ten sposób pogodzić możliwie największą liczbę grup [ludzi], nawet gdyby każda z nich chciała, aby inne przestały istnieć. Jedna grupa zacznie krzykiem domagać się ochrony przed chmarą obiektywów, podczas gdy druga będzie utrzymywać, że na terenie będącym własnością publiczną ma swobodę poruszania się i prawo do robienia wszystkim zdjęć.

Musimy zadać sobie pytanie, jak to się dzieje, że paparazzich nie ma w domach prywatnych? Bo nie zostali zaproszeni. Gdziekolwiek mamy do czynienia z własnością prywatną, zasady korzystania z niej określa właściciel.

Gdy ziemia i inne obszary zostają upaństwowione – w taki sposób, że właściwie wszyscy mają do nich nieograniczony dostęp przy zerowych (albo bardzo niskich) kosztach – możemy spodziewać się chaosu; ludzie będą chcieli wykorzystywać je do granic możliwości, a konflikty dotyczące zasad ich użytkowania są prawie zawsze nieuniknione.

Państwo nie może w legalny sposób posiadać własności, a zatem nie powinno nią zarządzać (ani tworzyć stref bezpieczeństwa). Najlepsze rozwiązanie tej stworzonej przez rząd niebezpiecznej moralnie sytuacji polega na odpaństwowieniu jak największej ilości ziemi. Możemy sobie wyobrazić, że – w przeciwieństwie do władz miejskich – właściciele dróg, sąsiedzi i przedsiębiorcy budowlani ustaliliby reguły [korzystania ze swojej własności]. Mogliby wtedy w legalny sposób zabronić pewnych zachowań i traktować osoby naruszające zakaz jak intruzów. Niektórzy może zabroniliby wchodzenia na swój teren fotografom, a inni nawet zakazali wstępu sławom!

_______

Tłumaczenie: Łukasz Kowalski
na podstawie:
Manuel Lora, Britney, The Paparazzi And Land Socialism, http://blog.mises.org/archives/007761.asp

Britney, The Paparazzi And Land Socialism opublikowano na stronie Mises Economics Blog 10 lutego 2008 r.
***
Tekst zostało wcześniej opublikowane na blogu Łukasza Kowalskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *