Liberalis » 7 kwietnia 2008

Daily Archives: 7 kwietnia 2008

Jerzy Kochan

Jerzy Kochan “Wolność a liberalizm”

Published by:

…ludzkość zyskuje więcej, pozwalając każdemu żyć wedle jego upodobań, niż zmuszając każdego, by żył wedle upodobania pozostałych… J.S. Mill

Wiek dwudziesty nie był chyba jednak wiekiem szczególnie dobrym dla liberalizmu. Jeśli wierzyć jego zwolennikom, wiek dziewiętnasty był pod tym względem tylko trochę lepszy. Ostatnie lata dwudziestego stulecia zdawały się rokować liberalizmowi świetlaną przyszłość: rozpad ZSRR i związanego z nim bloku państw Europy Środkowej i Wschodniej, rządy Margaret Thatcher i Ronalda Reagana, deklaracje końca historii. Wszystko to zdawało się potwierdzać opinie o powstawaniu kompletnie wolnego rynku w wymiarze światowym, upadku gospodarki planowej, bankructwie różnych koncepcji socjalistycznych czy choćby tylko alternatywnych wobec światowego kapitalizmu, a więc zwycięstwie ideałów liberalizmu raz na zawsze. Wydawało się więc, zwłaszcza z perspektywy niezbyt obytego konsumenta idei w Polsce, że rzeczywiście TINA i faktycznie ZA [1].

Continue reading

Krzysztof "Critto" Sobolewski

Krzysztof “Critto” Sobolewski: UWAGA: Tyrania władzy NIE ZNA granic !!

Published by:

W “Deklaracji moralnej…” wymieniłem winy i zbrodnie rządów wobec jednostek i grup ludzi – wszystkie przypadki i wszystkie rodzaje, o których słyszałem. Na temat tego, co tam napisałem, asuwa mi się teraz JEDEN wniosek — tyrania władzy NIE ZNA i NIE może znać żadnych granic swojej “działalności”.

Gwałty na ludzkiej wolności, na prawach JEDNOSTKI, które opisywałem w “Deklaracji” nie nastąpiły natychmiastowo — były wprowadzane w różnych okresach historycznych, przez różne władze, w różnych krajach i pod RÓŻNYMI przykrywkami — obecnie modne to “opieka społeczna”, “walka z narkotykami”, “walka z praniem brudnych pieniędzy”, “ochrona rodzimych producentów”, ale kiedyś było to np “utrzymanie moralności społecznej”, “walka z wrogiem”, itd.
Continue reading