Krzysztof “Critto” Sobolewski ”Pochwała lobbyingu”

Wiele osób traktuje lobbying prawie jak łapówkarstwo, jako jakieś ‘mętne interesy’, ‘naginanie dobra ogółu do swoich partykularnych potrzeb’, itd.

Ja mam krańcowo odmienne zdanie na temat lobbyingu – uważam go za jedną z niewielu metod wpływania przez obywateli (i tworzonych przez nich organizacji, również gospodarczych) na wybrane władze. Lobbying to jest właśnie to ‘patrzenie władzom na ręce’, o którym marzą demokraci, i ta ‘demokracja bezpośrednia’, która podobałaby się wielu liberałom klasycznym i wolnościowcom.

Niektóre kraje wprowadzają wręcz ograniczenia praw do lobbowania. Lobbysta musi na przykład, zarejestrować swoją działalność i zdawać regularne raporty, pod groźbą wysokich kar. Wszystko oczywiście w imię ‘walki z korupcją, praniem brudnych pieniędzy itd’.

Tymczasem, to urzędnik lub polityk powinien być rozliczany z tego, kto i w jaki sposób na niego naciska, i CO ON/ONA robi w sprawie tego nacisku – czy mu ulega, czy podejmuje decyzje pod jego wpływem – i JAKIE są to decyzje.

Przekreślanie bądź ograniczanie lobbyingu jest przekreślaniem bądź ograniczaniem wolności jednostki i społeczeństwa jako takiej; jest zamachem na wolność jednostek i tworzonych przez nie grup. Jest odbieraniem im wpływu na władze, i przez to drogą do władzy absolutnej, która – jak wiemy – deprawuje absolutnie.

Pochwalam więc lobbying, ten przejaw siły społeczeństwa w zetknięciu z władzami, które mają im służyć. Dla mnie – wolnościowca, bezpośrednie metody oddziaływania na wybranych polityków są najwyższą formą wolności obywatelskiej.

I mam nadzieję, że prawo do wolności lobbowania zostanie utrzymane, i jestem gotów działać na jego rzecz tak samo, jak działam na rzecz wolności słowa jako takiej, czy wolności gospodarczej jako takiej. I na pewno napiszę coś jeszcze na ten temat.

Chwaląc Lobbying i Inne Swobody

Wasz Krzysztof “Critto” Sobolewski

(c) Copyright by Krzysztof “Critto” Sobolewski 29.07.2000/25.08.2000

Przedruk, kopiowanie, rozpowszechnianie i dystrybucja dozwolone bez żadnych ograniczeń w dowolnym celu. Modyfikacje dozwolone pod warunkiem ich wyraźnego zaznaczenia w tekście i poinformowania o tym, kto modyfikował, lub napisanie, iż modyfikacja jest anonimowa. W żadnym wypadku podpis autora, tj. wyrazy: Krzysztof “Critto” Sobolewski nie mogą być usunięte ani zmienione.
***
Tekst był wcześniej opublikowany na stronie autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *