Jan Kowalski „Tusk rabuje sieroty i wdowy”

Czym się rózni Tusk od Lenina ?
Lenin rabował z nienawiści, Tusk z miłości.

Od dwóch tygodni z okładem, spora część Polaków (przynajmniej na salon24) z ciekawością, czasem ze strachem spogląda na bandytów Gazpromu robiących swoje zbójeckie porządki w Gruzji. Wielu zastanawia się czym nowa-stara postawa sowieckiego rządu grozi Polsce. Co śmielsi analizują co z tego będą  miały Chiny i dlaczego rząd w Warszawie razem z Prezydentem powinni siedzieć cicho lub w normalnym ludzkim odruchu ratować słabszego gdy bije go łysy napakowany bandzior.
Ruskie wejdą do nas, czy nie wejdą, wycelują rakiety czy zagrożą sankcjami ekonomicznymi ? Zastanawia się wielu. Tymczasem w myśl przysłowia najciemniej pod latarnią największym zagrożeniem jest dla nas rząd wybrany w szaleńczym porywie nienawiści przeciw „Kaczorom”. Rząd PIS-SO-LPR nie był żadnym cudem, banda socjalistów okupujących nasz piękny kraj na czele półmilionowej hordy urzędników, niemniej mieli jakieś skrupuły, zarówno wobec poddaństwa brukselskiej kolektywizacji jak i polityki wewnętrznej.

Przy rządzie Tuska nie potrzeba nam wrogów zewnętrznych, nie są potrzebne sankcje ekonomiczne ze strony Rosji.

Pod naciskiem komisarzy brukselskich rząd okupacyjny zmieni sposób naliczania akcyzy od energii elektrycznej, przenosząc obowiązek jej naliczania na dystrybutorów, tylko że elektrownie nie palą się do obniżki cen, zatem najwyższą akcyzę na energię elektryczną w Europie. Polscy konsumenci zapłacą podwójnie. Czy naprawdę potrzebne nam wrogie działania Putina ?

Komentatorzy obawiają się również że zatargi z GazPutinem mogą skutkować podwyżką cen paliw, owszem mogą, ale bardziej pewne jest że miłujący nas rząd zrobi to szybciej i dotkliwiej podnosząc akcyzę, tak jak zrobił to ostatnio z akcyzą na LPG, podnosząc ją o 58 %. Rząd zafundował nam jedną z najwyższych cen LPG w Europie, rabując w ten sposób setki tysięcy ludzi, którzy zainwestowali w instalacje LPG oraz cały przemysł zajmujący się tym i zatrudniający tysiące osób. Powiedzcie mi czy przy takim rządzie Putin może być dla nas bardziej szkodliwy ?  

Najśmielsi analitycy obawiają się wtargnięcia stepowej dziczy do Polski i jak to miłująca Armia Czerwona ma w zwyczaju, rabunku wszystkiego co wpadnie im w ręce. Tu też POmunistyczny rząd nie pozostaje w tyle. We wtorek 26 sierpnia rząd położył łapsko na pieniądzach wdów i sierot, nacjonalizując wzorem swojego przyjaciela Chavez’a, pieniądze znajdujące się w OFE.

   
OFE już od dawna było bandytyzmem, zmuszającym ludzi do powierzenia swoich pieniędzy w zarząd prywatnym firmom, czerpiącym z tego zyski co jest wyjątkowym świństwem ze strony rządu AWS-UW i ówczesnego Parlamentu, który zadziałał jak bardzo natrętny akwizytor. System ten zachowywał jednak resztki przyzwoitości, pozwalając zgromadzone pieniądze dziedziczyć w przypadku śmierci.
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zawierała następujące zapisy:
 

Art. 131.  1. Jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.
Art. 132. 1. Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 131, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, zgodnie z art. 82 ust. 1 lub 1a, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku.

Jednak w projekcie z 20-08-2008 przyjętym przez rząd okupacyjny 26-08-2008 te zapisy znikają. Znajdujemy jedynie odniesienie do

12) wypłata gwarantowana – jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane
w przypadku śmierci emeryta zgodnie z przepisami ustawy z dnia … o emeryturach kapitałowych;

Jest to odniesienie do projektu ustawy o emeryturach kapitałowych z dnia 15 maja 2008 roku.

Gdzie znajdujemy :

Art 18.3 Osoba uposażona, zgodnie z dyspozycją emeryta, nabywa prawo do całości albo części wypłaty gwarantowanej, jeżeli śmierć emeryta nastąpiła w ciągu trzech lat od dnia przekazania składki do funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych.

Zatem jeśli drogi poddany zemrzesz po 3 latach od przejścia na emeryturę, Twoja rodzina nie dostanie nic a łapę na twojej kasie położy prywatna firma z którą zmuszony byłeś podpisać umowę ( a może nie podpisywałeś, tylko zostałeś przydzielony przez urzędnika) do spółki z rządem okupacyjnym.

Jednak jeśli myślisz że bohatersko umierając przed trzecim rokiem pobierania emerytury, Twoja rodzina dostanie całość zgromadzonego kapitału ? Wybij sobie to z głowy podły kapitalisto, nasz socjalistyczny rząd już o to zadbał.

Art. 25. Wypłata gwarantowana jest ustalana jako różnica pomiędzy składką a iloczynem liczby pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku miesiąca,
w którym po raz pierwszy wypłacono dożywotnią emeryturę kapitałową, do końca miesiąca, w którym nastąpiła śmierć emeryta, oraz trzydziestejsiódmej części kwoty składki przekazanej przez otwarty fundusz emerytalny do funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych.

Czy potrzebna jest wizyta czerwonoarmjców skoro mamy rząd Tuska, ZUS a teraz i OFE ?

Rząd PO zadbał dla odmiany by OFE nie musiały zbytnio się martwić o swoje posunięcia, zapewniając na stronie KPRM:

Do projektu ustawy wprowadzono również tzw. mechanizm wyrównawczy. Oznacza to, że fundusze będą uczestniczyć w wyrównywaniu różnic finansowych między nimi, które wynikają ze struktury płci emerytów. Ma to zapobiec sytuacji, w której fundusz do którego trafia więcej kobiet, ma większe obciążenia finansowe tylko dlatego, że jego klientki żyją dłużej.

Dlaczego obce mocarstwo miało by na nas napadać wydając na inwazję sporo pieniędzy, wystarczy że założą u nas OFE – czysty zysk, gwarantowany
przez okupacyjny rząd.

Tak więc proszę was, przestańcie martwić tym co dzieje się w Moskwie i Pekinie. Popatrzcie na Warszawę, tam siedzi najgroźniejszy wróg, czasem
gorszy, czasem trochę łaskawszy ale zawsze wróg człowieka.

Rządząca w Polsce partia komunistyczna zrobiła kolejny krok w realizacji swoich ideałów zawartych w manifeście komunistycznym, gdzie pkt 3. zakłada zniesienie prawa dziedziczenia.

Jan Kowalski
30 sierpień 2008

Tekst był wcześniej opublikowany na blogu autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *