Liberalis » 23 grudnia 2008

Daily Archives: 23 grudnia 2008

Olgierd A. Sroczyński

Olgierd A. Sroczyński: Ucieczka do więzienia

Published by:

Kluczowym pojęciem dla czasów postmodernizmu i demokracji liberalnej jest emancypacja, wyzwalanie się poszczególnych grup i jednostek spod tradycyjnych ograniczeń i zależności. Kultura postnowoczesna promuje jeden model człowieka – niezależnego i tolerancyjnego relatywistę moralnego, który poprzez odrzucenie tradycyjnej kultury i obyczajowości zyskuje prawdziwą autonomię, staje się jednostką naprawdę wolną.
Continue reading