Krzysztof “Critto” Sobolewski: Libertarianizm wg mnie

Libertarianizm to wiara w wolność człowieka i idącą wraz z nią odpowiedzialność; to wiara w to, iż człowiek ma prawo być wolny i że musi odpowiadać za swoje czyny – a jak nie chce, to można go do tej odpowiedzialności pociągnąć, ale nie odbierać mu jej podjęcia.

Libertarianizm to wiara w to, iż każdy człowiek ma prawo czynić wszystko, co nie jest krzywdą dla drugiego człowieka – lub, ewentualnie, dla zwierząt i środowiska. To więc wiara, iż „bez krzywdy nie ma grzechu” a tam, gdzie nie ma ofiar, nie ma tak naprawdę przestępstwa. Libertarianizm potępia dwa główne rodzaje krzywdzenia ludzi – przemoc i oszustwo, które nie mogą być dozwolone, a których ściganie jest właśnie gwarantem wolności, porządku społecznego i sprawiedliwości.

Libertarianizm, zakładając podobnie jak jego przodek – liberalizm klasyczny, iż państwo ma być „nocnym stróżem”, a nie „całodobym ubekiem”, pokazuje, iż jest kierunek dla wolności ludzkiej; iż może w polityce – działalności ogólnie „brudnej”, i, na ogół, dążącej do ograniczenia ludzkich możliwości – istnieć nurt, dla którego wolność ludzka jest najważniejsza.

A co daje wolność ludzka ? Obywatelom – szansę na spełnienie swoich marzeń, pragnień i dążeń; dobra swoich rodzin i przyjaciół, a także dobra swojej osoby. Społeczeństwom – szansę na współżycie bez waśni, według zasady tolerancji i nieagresji; biznesowi, który jest obecnie głównym motorem dobrych i twórczych działań ludzkich, i realizacją planu stabilizacji Ziemi – możliwość swobodnego rozkwitania, bez bezsensowych i szkodliwych ograniczeń typu koncesje, licencje, cła i wysokie podatki. Wolność jest zresztą nie do przecenienia, a tak często bywa niedoceniana… Póki jej prawdziwe pojęcie nie będzie podchwycone i propagowane, póty ludzie nie będą naprawdę wolni – i osiąganie tych wszystkich wspaniałości będzie trudne, albo wręcz niemożliwe.

Libertarianizm to ruch o zasięgu światowym, potęgowany przez Internet, w którym zresztą ma największe poparcie; to tysiące organizacji małych i wiele organizacji dużych – takich jak Advocates for Self-Government (www.self-gov.org), Free Market Network (www.free-market.net), Foundation for Economic Education (www.fee.org), i mnóstwo innych organizacji, partii, grup społecznych, a także osób prywatnych które, tak jak ja, poświęcają libertarianizmowi miejsce na swoich stronach www. To potęga, z którą inne ruchy powinny się liczyć.

Wierzę w zwycięstwo tego kierunku, to znaczy: w to, iż 'tradycyjne’ kierunki, takie jak lewica, prawica, centrum, będą się „nudzić”, a ludzie będą zauważać nowe szanse i możliwości; będą śledzić i otwierać nowe horyzonty myśli ludzkiej.

No i to tyle tym razem. W Imię Wolności, niech rozkwita.

Wasz Krzysztof „Critto” Sobolewski

(c) Copyright by Krzysztof „Critto” Sobolewski

Przedruk, kopiowanie, rozpowszechnianie i dystrybucja dozwolone bez żadnych ograniczeń w dowolnym celu. Modyfikacje dozwolone pod warunkiem ich wyraźnego zaznaczenia w tekście i poinformowania o tym, kto modyfikował, lub napisanie, iż modyfikacja jest anonimowa. W żadnym wypadku podpis autora, tj. wyrazy: Krzysztof „Critto” Sobolewski nie mogą być usunięte ani zmienione.
***
Tekst był wcześniej opublikowany na stronie autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *