Liberalis » 9 kwietnia 2009

Daily Archives: 9 kwietnia 2009

Stefan Molyneux

Stefan Molyneux: Etatyzm jest martwy – terroryzm

Published by:

Słowo „terroryzm” znane jest z tego, jak trudno jest je zdefiniować. Za kilka minut stanie się jasne czemu.

Termin terroryzm pochodzi od łacińskiego słowa terrere: powodować strach. Natomiast wg słownikowej definicji jest to:

1 Akt terroryzmu; używanie przemocy lub groźba jej użycia, mająca na celu zastraszenie, demoralizację i podporządkowanie, zwłaszcza jako narzędzie polityczne użyte celem realizacji danej polityki.

2 Demoralizacja i strach będące tego efektem.
Continue reading