Liberalis » 19 września 2009

Daily Archives: 19 września 2009

Krzysztof "Critto" Sobolewski

Krzysztof “Critto” Sobolewski: “Ochrona” danych osobowych, czy raczej coś innego – krytyka państwowego podejścia

Published by:

Jak to już stwierdziłem w wielu esejach — machina państwowa to twór, który ciągle musi udowadniać swoją “niezbędność” dla jednostek i tworzonych przez nie społeczeństw. Dlatego też, stara się ona najpierw podsuwać swoje “rozwiązania” dla istniejących problemów (na ogół – gorsze niż sam problem, patrz “wojna z narkotykami” jako odpowiedź na wzrost narkomanii); jeśli problemy są nieistniejące – to machina państwowa je wymyśli. Jak natomiast uczy historia – ustalone przez nią ‘rozwiązania’ będą, prędzej czy później, narzucone SIŁĄ PRZYMUSU, którą ona dysponuje, i której używa bardzo chętnie, jeśli jednostki i składające się z nich społeczeństwo temu nie przeciwdziałają. Tak właśnie jest w przypadku cały czas popularnego i nośnego tematu “ochrony danych osobowych”.
Continue reading