Liberalis » 14 lutego 2010

Daily Archives: 14 lutego 2010

Filip "FatBantha" Wysocki

Filip “FatBantha” Wysocki: Nie jestem cyborgiem!

Published by:

Zadziwiające. O ile do myśli, że libertarianie bywają atakowani z różnych stron, zdążyłem się już przyzwyczaić, o tyle ten kierunek krytyki jednak mnie zaskoczył. No, może nie całkowicie, bo z bzdurnymi zarzutami, że jesteśmy draniami, którzy chcą aby ludzie podporządkowali się całkowicie rachunkowi zysków i strat, miałem wielokrotnie do czynienia, o tyle bezpośredniego twierdzenia, że cierpię na “zanik wrażliwości” naprawdę nie pamiętam.
Continue reading