Liberalis » 14 lipca 2010

Daily Archives: 14 lipca 2010

Defender of Freedom

D.o.F: Dobrowolne przerwanie ciąży (aborcja)

Published by:

Jest to trudne zagadnienie etyczne, na temat którego mamy w obecnym świecie sporo opinii uzasadnianych na dziesiątki sposobów. Różne organizacje, zarówno “pro-life”, jak i “pro-choice” wykorzystują temat aborcji do manipulacji i walki politycznej, która zaczyna się już od samych pojęć – “pro-life” implikuje, że opozycja jest “pro-death” albo “anti-life”, natomiast określający się jako “pro-choice” na wstępie eksponują fakt, że ich oponenci są przeciwko możliwości wyboru.

Nie da się zaprzeczyć, że w dzisiejszych czasach bardzo trudno o rzeczową dyskusję na ten temat, gdyż niemożliwe jest pogodzenie ze sobą opinii poszczególnych osób i środowisk a zasady, jakie każdy przyjmuje jako podstawy dla swoich poglądów różnią się od siebie diametralnie.
Continue reading