Liberalis » Wartości kulturowe, społeczne lub religijne najbardziej sprzyjające wolności