Category Archives: Łukasz Lorek

Kamil Bednarz Łukasz Lorek

Łukasz Lorek, Kamil Bednarz : Arriva-derci, czyli przykład “doskonałej prywatyzacji” po polsku

Published by:

W ostatnich dniach zrealizowały się sny wszystkich “liberałów” i zwolenników prawdziwej prywatyzacji w Polsce, a szczególnie w województwie kujawsko-pomorskim.
Otóż od ubiegłej niedzieli (09.12.2007) na ziemii kujawskiej mamy pierwsze w Polsce prywatne koleje! Lud pracujący miast i wsi zamieszkujący ziemie kujawsko-pomorskie dostąpił zaszczytu dokonania “wolnego” wyboru przewoźnika w transporcie na liniach niezelektryfikowanych.

W pierwszych 18 latach nowego ładu demokratycznego stworzonego przez polskich “liberałów” (także tych, którzy parafowali dziś Traktat Lizboński) stan reżymowego przewoźnika, czytaj : PKP, nie był najlepszy. Taki stan trwał aż do czerwca A.D. 2007, kiedy to pomazaniec ludu Kujaw i Pomorza Marszałek Województwa Piotr Całbecki ogłosił wyniki przetargu publicznego (rzekomej prywatyzacji) na organizatora przewozów na liniach niezelektryfikowanych. Przetarg ten wygrało brytyjsko-polskie konsorcjum Arriva PCC Rail. Umowa podpisana na 3 lata zaczęła być realizowana od ubiegłej niedzieli, czyli 9 grudnia 2007.

Continue reading

Łukasz Lorek

Łukasz Lorek “USA prowodyrem niepokojów w Somalii”

Published by:

Media amerykańskie często relacjonując różne wydarzenia na świecie, nie starają się dojść do sedna problemów, to jest zbadania leżących u ich podstawy przyczyn, są tylko nastawione na szybką sensację i wywołanie niepokoju społecznego. Jest to skrzętnie wykorzystywane przez rząd USA w celu załatwienia swoich interesów, co po uprzednim zasianiu trwogi w umysłach Amerykanów przysparza mu sporego poparcia. Ostatnie wydarzenia w Somalii stanowią klasyczny przykład.

Media, zresztą nie tylko w Ameryce, ale i w Europie (Polska nie stanowi tu wyjątku) skupiły się prawie wyłącznie na zagrożeniu ze strony islamskich bojówek, które szybko zyskiwały na znaczeniu w Somalii i „tajnego” wsparcia rządu USA dla etiopskiej inwazji, rozpoczętej pod sztandarami przywrócenia praworządności i ustanowieniu demokratycznych władz w tym „upadłym” państwie. Podczas gdy oczy wszelkich massmediów powinny skupić się na głównej przyczynie zamieszek w regionie – ingerencji USA w wewnętrzne sprawy Somalijczyków.

Continue reading

Łukasz Lorek

Łukasz Lorek “Anarchia w Somalii bardziej uporządkowana niż rząd somalijski”

Published by:

Nazwa Somalia dla większości Polaków to synonim wojny domowej, biedy i chaosu. Zresztą nazwa całego kontynentu nabrała w naszym rozumieniu bardzo pejoratywnego znaczenia, ale skupmy się na Somalii. Obraz tego kraju był zgodny z naszym widzeniem we wczesnych latach 90-tych. Sytuacja była jednak zupełnie inna przez większość ostatniej dekady. Niestety, z powodu kolejnej próby ingerencji międzynarodowej w celu przywrócenia rządu i tym samym zapewne i „eksportu demokracji”, wizja powrotu chaosu do tego kraju jest znowu możliwa.

Continue reading