Category Archives: Paweł Jurewicz

Paweł Jurewicz

Paweł Jurewicz “Homofaszyzm”

Published by:

Jest rzeczą oczywistą – choć niechętnie przyznawaną w naszym postępowym społeczeństwie – że homoseksualizm jest dewiacją. Wynika to w prosty sposób z “budowy świata”.

Jeśli rację mają ewolucjoniści, to wszystko co nie sprzyja przeżyciu gatunku i spłodzeniu potomstwa jest, z punktu widzenia doboru naturalnego, szkodliwe. Tak właśnie jest z homoseksualizmem.

Continue reading

Paweł Jurewicz

Paweł Jurewicz “Jak działa mafia warszawska, czyli podatek od dochodu z lokat bankowych”

Published by:

Dawid Hume, XVIII-wieczny filozof brytyjski, powiedział kiedyś znamienne słowa: Rzadkością jest, aby jakąkolwiek wolność stracono całkowicie od razu. Parafrazując jego myśl, można powiedzieć, że rzadkością jest aby wszystkie nasze pieniądze zabrano nam całkowicie od razu.

Centrum im. Adama Smitha opublikowało w zeszłym roku raport, z którego wynika, że dzień wolności podatkowej przypada na połowę czerwca. Innymi słowy, przeciętny Polak pracuje przez pół roku na państwo, a dopiero od tego dnia na siebie. Przeciętny, czyli są tacy, którzy pracują 7 a nawet 8 miesięcy na nasz budżet. Jak do tego doszło?

Continue reading

Paweł Jurewicz

Paweł Jurewicz “Nowa matura, czyli jak zreformować reformatorów”

Published by:

Czy jest szansa na koniec kłótni wobec kształtu matury, wychowania seksualnego, liczby godzin WF-u? Czy istnieje rozwiązanie zadowalające wszystkich? Niepopularne hasła mówiące o prywatyzacji oświaty mają swoje ekonomiczne uzasadnienie. W porównaniu z centralistyczno – państwowym systemem edukacji wypadają nad wyraz pozytywnie.

Continue reading

Paweł Jurewicz

Paweł Jurewicz “Johanna Gottlieba Fichtego Zamknięte państwo handlowe”

Published by:

Z osiemnastego wieku i rewolucji – jak ze wspólnego źródła – wypłynęły dwie rzeki: pierwsza wiodła ludzi ku instytucjom liberalnym, podczas gdy druga prowadziła ich ku władzy absolutnej.
– Alexis de Tocqueville

W tej krótkiej pracy chciałbym się przyjrzeć filozofii politycznej Fichtego z dwu perspektyw. Spróbuję po pierwsze spojrzeć na tekst Zamknięte państwo handlowe przez pryzmat mało znanego artykułu Friedricha Hayeka. Będzie to niejako przyjrzenie się od “wewnątrz” pomysłom niemieckiego filozofia. Drugą perspektywę nazywam “zewnętrzną”, co oznacza wpisanie tego utworu w historię Niemiec, a także szerzej – socjalistycznej myśli ekonomiczno-politycznej.

Continue reading

Paweł Jurewicz

Paweł Jurewicz “Krótko o aborcji”

Published by:

Problem aborcji – przepraszam za ten truizm – nie jest łatwy. Dlatego nie będę się zajmował skomplikowanymi przypadkami zagrożenia życia matki czy gwałtu. Chciałbym jednak zdecydowanie rozprawić się z nazwijmy to, „feministycznym proabortyzmem”. Embrion i płód traktuje się tutaj jako narośl na ciele kobiety i konsekwentnie, jakiekolwiek zakazy i nakazy są traktowanie jako naruszenie wolności. Ciało kobiety należy tylko do niej i co jest oczywiste, może ona robić z nim co tylko chce. Trudno się z tym nie zgodzić. Cały problem leży w tym, czy (1) połączenie komórki jajowej i plemnika jest rzeczywiście rodzajem narośli (coś jak rak), czy też nie. A jeśli nawet nie, to (2) czy już to coś jest człowiekiem czy jeszcze nie.

Continue reading

Paweł Jurewicz

Paweł Jurewicz “Anarchosyndykalizm, czyli totalitaryzm pod maską wolności”

Published by:

Trzymam właśnie przed sobą ulotkę anarchistów pt.: 1 MAJA DNIEM OGÓLNOPOLSKIEGO PROTESTU PRZECIWKO PAŃSTWU I KAPITALIZMOWI !!. Przyjrzyjmy się bliżej temu o czym piszą.

Zaczynają bardzo spokojnie, definiując termin anarchizm, ale już następne zdanie rodzi zdziwienie na twarzy:

(…) Odrzucamy podział na rządzących i rządzonych, jako niczym nieuzasadniony i nieetyczny układ sprzyjający wielu nadużyciom, narzucający nam upokarzającą rolę wyrzeczenia się wpływu na kształt naszego życia.

Continue reading

Paweł Jurewicz

Paweł Jurewicz “Krótko o karze śmierci”

Published by:

Krótko i miażdżąco zamierzam uderzyć prawym prostym w szkodliwą i co gorsza, nieludzką koncepcję zastąpienia kary śmierci dożywociem. Ta oraz jakakolwiek inna próba zniesienia kary śmierci nie służy nikomu prócz mordercom. Ale do rzeczy. Jakie argumenty są najczęściej podnoszone przez abolicjonistów.

  • 1. Człowiek nie ma prawa zabijać.
  • 2. Tylko Bóg daje życie, zatem tylko Bóg ma je prawo odebrać.
  • 3. Pozbawiając mordercę życia, stajemy się tacy sami jak on.
  • 4. A co jak sąd się pomyli, nie można przecież człowiekowi zwrócić życia.

Continue reading

Paweł Jurewicz

Paweł Jurewicz: Studia płatne czy “darmowe”? Czyli dlaczego należy sprywatyzować uczelnie (i inne przedsiębiorstwa edukacyjne)

Published by:

Problem postawiony w pytaniu jest pozorny. Mimo panującej w Polsce propagandy “bezpłatnych” studiów w imię sprawiedliwości społecznej, wyrównywania szans itp., studia i studiowanie kosztuje i to dużo. Profesor, doktor czy jakikolwiek inny pracownik naukowy pobierają pensje, panie w dziekanacie też. Trzeba zapłacić za prąd, wodę, telefon i wiele innych rzeczy. Darmowe studia to fikcja. Skądś bowiem te pieniądze się biorą. Jak myślisz, kto opłaca rachunki Twojej uczelni? Oczywiście Twoi rodzice po społu z Twoimi sąsiadami. Czy zatem ma sens domaganie się “darmowych” uczelni? Miałoby, gdyby dzięki “darmowości” (czyli dysponowaniu pieniędzmi z podatków) utrzymanie uczelni było tańsze. A czy tak jest w rzeczywistości? Czy uczelnia rozsądnie gospodaruje naszą “kasą”?

Continue reading