Liberalis » Blog Archives

Tag Archives: aborcja

Karol Mazur

Karol Mazur: Aborcja, konflikt matka/dziecko i wolny rynek

Published by:

W niniejszym tekście chciałbym poruszyć temat aborcji a ściślej przeanalizować argument przedstawiony przez Arkadiusza Sieronia w tekście pt. “Decydujący libertariański argument przeciw legalności aborcji”, który pojawił się na portalu Instytutu Misesa.

Autor stara się wykazać, że między matką a płodem nie istnieje żaden konflikt i z tej perspektywy stara się rozprawić z zarzutem zwolennika aborcji Murray’a Rothbarda, który zasugerował, że płód jest pasożytem w ciele matki.[1] Moim zdaniem p. Sieroń nie dotknął istoty problemu i pominął w swojej argumentacji kilka istotnych elementów całej układanki. Aby rzeczowo przeanalizować czy mamy do czynienia z konfliktem na linii płód-matka, musimy sprawdzić co dzieje się w organizmie kobiety podczas ciąży, musimy odwołać się do zagadnień z zakresu biologii ewolucyjnej i genetyki. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że sam należę do przeciwników aborcji, będąc zwolennikiem ruchu pro-life, postaram się w tym tekście przedstawić swój własny punkt widzenia na kwestię aborcji, jak i poniekąd wysunąć moim zdaniem, całkiem ciekawą alternatywę w opozycji do argumentu zaproponowanego przez Arkadiusza Sieronia.

Continue reading

Archiwum Liberalis

Karol Korczak: Konserwatywne „tak” dla aborcji

Published by:

Kwestia delegalizacji aborcji rozpala umysły polityków polskiej prawicy. Widzą oni w całkowitym zakazie wykonywania tego zabiegu odwrót od „cywilizacji śmierci”, zwrócenie się w stronę życia, rozwoju, wsparcia dla rodzin. Co zakaz aborcji przynosi społeczeństwu? Czy jest on potrzebny duchowieństwu do tego, aby mogło stać na straży moralności? Czy potrzebny jest mężczyznom płodzącym nieślubne dzieci, aby móc stanowić dla nich bodziec motywujący ku założeniu rodziny? Wreszcie, czy jest potrzebny samym kobietom, którym ma wskazywać zasady moralne, wytyczać granice emancypacji? Sądzę, że tak nie jest. Zakaz aborcji w istocie demoralizuje społeczeństwo.
Continue reading

Katarzyna Wozinska

Katarzyna Wozinska: Libertarianizm – konsekwentnie za życiem

Published by:

Murray Rothbard nie był nieomylny. Jego największy intelektualny błąd, popełniony w imię zapału do ,,prostoty” własnej teorii, niemal unieważnia całą teorię wolności. Myśl libertariańska, wychodząca od idei samoposiadania człowieka, uznania własności jego ciała, przekreślająca nowożytne, wewnętrznie sprzeczne ujęcia wolności jako mocy czy zdolności (por. krytyka rozróżnienia na wolność od i wolność do w ,,Etyce wolności” Rothbarda), jeśli odbierze człowiekowi prawo własności ciała w zarodku – również w zarodku usprzeczni się wewnętrznie, i razem z ofiarą ,,wydalenia niebędącego w żadnym przypadku zabójstwem” zginie.
Continue reading

Defender of Freedom

D.o.F: Dobrowolne przerwanie ciąży (aborcja)

Published by:

Jest to trudne zagadnienie etyczne, na temat którego mamy w obecnym świecie sporo opinii uzasadnianych na dziesiątki sposobów. Różne organizacje, zarówno “pro-life”, jak i “pro-choice” wykorzystują temat aborcji do manipulacji i walki politycznej, która zaczyna się już od samych pojęć – “pro-life” implikuje, że opozycja jest “pro-death” albo “anti-life”, natomiast określający się jako “pro-choice” na wstępie eksponują fakt, że ich oponenci są przeciwko możliwości wyboru.

Nie da się zaprzeczyć, że w dzisiejszych czasach bardzo trudno o rzeczową dyskusję na ten temat, gdyż niemożliwe jest pogodzenie ze sobą opinii poszczególnych osób i środowisk a zasady, jakie każdy przyjmuje jako podstawy dla swoich poglądów różnią się od siebie diametralnie.
Continue reading

Jan Narveson

Jan Narveson: Dlaczego libertarianie w kwestii aborcji powinni opowiadać się za prawem wyboru

Published by:

Libertarianie, oczywiście, opowiadają się za wolnością. Czym jednak jest wolność? Stajemy na drodze wolności, interweniując, wbrew woli danej osoby, w możliwość podjęcia przez nią działań zgodnych z jej wyborem, działań, które nie wywierają negatywnych skutków na nikim innym. Wolność polega na braku takiej interwencji wobec woli jednostki.

Oznacza to, że jedynymi istotami, o których możemy stwierdzić, że mają prawo do wolności, która stanowi podstawę postawy libertariańskiej, są istoty, mogące dokonywać świadomych, przemyślanych wyborów.
Continue reading

Krzysztof "Critto" Sobolewski

Krzysztof “Critto” Sobolewski: Libertarianie pro-life

Published by:

Zwolennicy obrony życia od chwili poczęcia stanowią wśród libertarian dosyć dużą grupę: 1/3 w Ameryce, w innych krajach (np. w Polsce) proporcje mogą być nawet korzystniejsze. Ponieważ i ja zaliczam się do tej grupy – więc postaram się opisać tą grupę, jej podstawy oraz zasady.

Frakcje pro-life

Grupa pro-liferów dzieli się, przede wszystkim, na dwie mniejsze frakcje: umiarkowaną i radykalną. Tak naprawdę, są między nimi różnice większe, niż między lewicą a prawicą oraz niż między ‘ciepło’ a ‘zimno’. Podczas gdy to, co nas łączy, to niechęć do aborcji, czyli zabijania nienarodzonych, tym, co nas dzieli jest traktowanie tego zjawiska, i jego odnoszenie do naszego ideału ładu społecznego.
Continue reading

Krzysztof "Critto" Sobolewski

Krzysztof “Critto” Sobolewski: Libertarianizm a aborcja

Published by:

Bycie libertarianinem bynajmniej nie obliguje do popierania aborcji; co więcej, duża część jego zwolenników traktuje ją jako zabójstwo i pogwałcenie naturalnych praw człowieka; ja też należę do tej części.

Należy zacząć od tego, iż istota ludzka JEST człowiekiem bez względu na wszystko inne, od poczęcia do chwili naturalnej śmierci; jeśli nawet byłoby inaczej – to ludziom nie wolno o tym decydować; to Bóg dał człowiekowi życie (libertarianizm NIE wyklucza się z religią – vide “libertarian christians” na str. Advocates for Self-Government, co oczywiście nie oznacza, że wszyscy w Advocates ta myślą, po prostu Advocates udziela miejsca Wolnościowym Chrześcijanom), a człowiek nie może go odbierać innemu człowiekowi. Organizacją wolnościową przeciwną aborcji jest Libertarians for Life
Continue reading

Łukasz Kowalski

Łukasz Kowalski “Dobre zasady są po to, żeby się ich trzymać”

Published by:

Jeżeli mówimy o kimś jako o „człowieku zasad”, mamy na myśli to, że jest przewidywalny i można polegać na jego słowie.

„Człowiekiem bez zasad” określamy osobę, która nie kieruje się spójną hierarchią wartości i w związku z tym zachowuje się chaotycznie.

Człowiek nie może nie działać.

Jeżeli mam do wykorzystania dwie godziny, mogę iść popływać w jeziorze – wybieram pewne działanie. Mogę też zdecydować, że przeleżę ten czas na kanapie przed telewizorem – wybieram pewne działanie. Mogę się przespać – wybieram pewne działanie. Mogę spędzić czas z żoną – wybieram pewne działanie. Mogę posłuchać muzyki – wybieram pewne działanie.

Decydując się na któreś z tych działań, jednocześnie rezygnuję ze wszystkich innych. A które z nich wybieram?
Continue reading

Jan Kowalski

Jan Kowalski: Lewica a odpowiedzialność

Published by:

Ponieważ na temat 14-letniej Alicji i jej dziecka wypowiedziały się już wszystkie żywe i martwe autorytety pora na prostego chłopa wyrabiającego pańszczyznę na zagonach Wspólnej Polityki Rolnej.

Bojownicy z prawa i lewa nawzajem obrzucają się winą za całe zamieszanie wokół 14-latki. Obie strony nie mają racji. Za cały ten wrzask odpowiedzialne bowiem są tylko dwie osoby. Alicja i jej tajemniczy wielbiciel, gdyby nie ich wspólna decyzja sprzed trzech miesięcy cała sprawa nie zaistniała by w mediach i te musiał by zająć się kręgami w moim zbożu wydeptanymi przez psa ( lewica wieży że to kosmici).
Continue reading

Uncategorized

Aborcja jest ”pro-life”; anty-aborcja jest ”anti-life”

Published by:

Co to jest aborcja?

Jest to usuniecie płodu z żywicielskiego organizmu (ciężarnej kobiety) co kończy się zazwyczaj śmiercią tegoż płodu.

Co jest podstawowym problemem w związku z aborcją?

Podstawowe pytanie: czy płód ma nieodłączne prawo znajdować się w ciele swej żywicielki wbrew woli tejże?
Continue reading

Paweł Jurewicz

Paweł Jurewicz “Krótko o aborcji”

Published by:

Problem aborcji – przepraszam za ten truizm – nie jest łatwy. Dlatego nie będę się zajmował skomplikowanymi przypadkami zagrożenia życia matki czy gwałtu. Chciałbym jednak zdecydowanie rozprawić się z nazwijmy to, „feministycznym proabortyzmem”. Embrion i płód traktuje się tutaj jako narośl na ciele kobiety i konsekwentnie, jakiekolwiek zakazy i nakazy są traktowanie jako naruszenie wolności. Ciało kobiety należy tylko do niej i co jest oczywiste, może ona robić z nim co tylko chce. Trudno się z tym nie zgodzić. Cały problem leży w tym, czy (1) połączenie komórki jajowej i plemnika jest rzeczywiście rodzajem narośli (coś jak rak), czy też nie. A jeśli nawet nie, to (2) czy już to coś jest człowiekiem czy jeszcze nie.

Continue reading

Łukasz Kowalski

Łukasz Kowalski: „Przedludzie” i aborcja w społeczeństwie libertariańskim

Published by:

Opowiadanie Przedludzie (Pre-Persons) było reakcją Philipa Dicka na wyrok Sądu Najwyższego USA, który w 1973 r. uznał aborcję za „fundamentalne prawo” kobiety (Por. http://en.wikipedia.org/wiki/Roe_v._Wade oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Roe_v._Wade). Autor przyznał, że po opublikowaniu opowiadania otrzymał listy z pogróżkami – „niektóre z nich […] od organizacji promujących aborcję na życzenie. No cóż, zawsze pakowałem się w kłopoty” (http://www.everything2.com/index.pl?node_id=1525070).

Philip K. Dick przedstawia Stany Zjednoczone, w których prawo pozwala zabijać dzieci poniżej dwunastego roku życia. Po amerykańskich miasteczkach krążą ciężarówki aborcyjne. Ich obsługa wyłapuje dzieci, które nie mają dokumentów stwierdzających, że są chciane przez rodziców.

Continue reading

Stefan Molyneux

Stefan Molyneux „Zapobieganie tragedii – wolnorynkowa analiza aborcji”

Published by:

Aborcja jest zawsze tragedią i jednym z najsmutniejszych zdarzeń na tym świecie. Rządowe „rozwiązania” też są zawsze katastrofalne, więc trudno zrozumieć, jak połączenie tragedii z katastrofą może przynieść dobre rozwiązanie. Mieszanie arszeniku z rtęcią nie rozwiązuje problemu trucizny – a łączenie opartej na przemocy nieskuteczności Państwa z tragedią aborcji nie rozwiązuje kwestii planowania rodziny.

Wszyscy, którzy chcieliby zmniejszenia liczby aborcji – z pewnością racjonalne i wrażliwe osoby – muszą przyznać, że upoważnienie rządu do walki z aborcją daje mu także upoważnienie do promowania aborcji. Rząd korzysta obecnie z tego upoważnienia w paskudny sposób. Najlepsza metoda na zmniejszenie liczby aborcji to wycofanie państwowych subwencji i zezwolenie na to, aby osoby angażujące się w ryzykowne zachowania seksualne ponosiły ich ekonomiczne i społeczne konsekwencje.

Continue reading

Wendy McElroy

Wendy McElroy “Aborcja”

Published by:

Kiedy miałam 18 lat, zdecydowałam się na zabieg aborcyjny. W związku z tym pytanie, które tutaj stawiam jest niczym innym, jak tylko pytaniem o to, czy popełniłam morderstwo? Jeśli płód jest istotą ludzką z prawami osobistymi, to jestem spośród milionów kobiet, które popełniły z premedytacją morderstwo pierwszego stopnia i powinnam poddać karze, która jest przewidziana za taką zbrodnię. Fakt, że nie wiedziałam o tym, że zabijam człowieka jest nieistotny, tak jak stan wiedzy rasisty, który zabija czarnych, uznając ich za zwierzęta, jest nieistotny dla faktu, że popełnił morderstwo. Jeśli zwątpisz w te oskarżenia, to zwątpisz w antyaborcyjne stanowisko.

Continue reading

Harry Browne

Harry Browne “Libertariańskie podejście do aborcji”

Published by:

Wyrażenia “kobiece prawo do wyboru” i “ochrona życia poczętego” powinny być wyeliminowane ze słownictwa każdego Libertarianina. Dają one błędne wrażenie, w co wierzą Libertarianie.

Kiedy powiesz, że jesteś za “kobiecym prawem do wyboru” prawdopodobne jest, iż połowa populacji założy, że jesteś Liberałem, który lubi akcję afirmatywną, duży rząd i cały zakres innych liberalnych stanowisk.

Kiedy powiesz, że popierasz “ochronę życia poczętego” prawdopodobne jest, iż druga połowa populacji założy, że jesteś Konserwatystą, który lubi ustanawiać moralność prawem, chce ustanowić modlitwę w państwowych szkołach i który ma całe mnóstwo innych znakomitych pomysłów jak zarządzać ich życiem.

Continue reading