Liberalis » Blog Archives

Tag Archives: totalitaryzm

Zbigniew Jankowski

Zbigniew Jankowski “Świńska grypa – śmiertelny wirus totalitaryzmu”

Published by:

Wiosną 2008 r. na nieoficjalnym spotkaniu globalistów w the Groove Hotel w Londynie, w obecności takich postaci jak: Bill Clinton czy Gordon Brown, Wyższy Komisarz ds. Uchodźców ONZ Antonio Guterres stwierdził, że „największym problemem dnia dzisiejszego są rosnące ceny żywności we wszystkich państwach demokratycznych – podkreślając, że – może to prowadzić do społecznych niepokojów.” [1] Wzrastające ceny żywności będące wynikiem zmiany warunków klimatycznych i kończących się zasobów ropy naftowej będą nieuchronnie skutkować wzrostem społecznego niezadowolenia i tym samym utrudniać rządzenie. Karmione iluzją społeczeństwo nie jest niestety przygotowane na taki rozwój wydarzeń. Jest tak dlatego, że realia rozwoju przemysłowego nie były nigdy ujawnione populacji zachodniego świata, który zarządzany był w sposób tajny przez elitarne środowiska biznesowe i plutokratyczne dynastie zyskujące wpływy polityczne w wyniku gwałtownego procesu industrializacji i rozwoju współczesnego systemu finansowego. Uprawiana przez cały XX wiek zmasowana propaganda (public relations) wmówiła nam, że rozwój przemysłowy może trwać w nieskończoność, a tajemnicą, pięknem i szczęściem naszego „wielkiego” cywilizacyjnego sukcesu jest niczym nieskrępowana Konsumpcja.
Continue reading

Jakub Bożydar Wiśniewski

Jakub Bożydar Wiśniewsk: Imperatyw kontroli

Published by:

Centralną zagadką etatyzmu, a tym samym najpoważniejszym intelektualnym wyzwaniem, jakie stoi przed każdym przyjacielem wolności, jest kwestia streszczająca się w pytaniu: dlaczego etatyzm bezspornie zawładnął światem, skoro jest to stanowisko zarówno niemoralne, oparte na niemożliwej do uzasadnienia przemocy, jak i ekonomicznie niewydajne?

Na to pytanie istnieje wiele odpowiedzi pomysłowych, ale nieadekwatnych. Odnosząc się do kilku z nich, w tekście niniejszym chciałbym naszkicować pewną nową perspektywę, która, być może, pozwoli rzucić choć mdłe światło na kilka odnośnych, a dotychczas niewyjaśnionych zagadnień.
Continue reading

Jan Iwanik

Jan Iwanik “Widmo nadal krąży nad Europą”

Published by:

W tym roku minęło 160 lat od kiedy Marx i Engels dojrzeli widno krążące nad Europą. Chcąc uczcić tę piękna rocznicę, chciałbym podzielić się przemyśleniami na temat Manifestu komunistycznego i jego elementów wciąż żywych w programach dzisiejszych socjaldemokracji i w programach gospodarczych stronnictw o narodowej proweniencji. Continue reading

Archiwum Liberalis

Artur Stępkowski “Warszawski Chór Komuszków”

Published by:

15 września w Warszawie pod niektórymi osiedlami rozległo się wycie. Nie, nie wilcze. Było to wycie grupki bezmózgich komuszków. Bo jak inaczej można nazwać osoby, którym przeszkadza to, że ktoś decyduje swobodnie o swojej własności?

Pomysłodawcą tego “happeningu” był szwajcarski artysta, San Keller. Zorganizował go, gdyż był zaskoczony tym, że u nas istnieją grodzone osiedla. Jego jeszcze można zrozumieć. Przyjechał z bogatej Szwajcarii, gdzie ludzie nie muszą się obawiać, że dostaną po mordzie pod własnym domem. Tam nikt nie czuje się na tyle zagrożony, żeby zapłacić więcej pieniędzy by zamieszkać na ogrodzonym osiedlu. Tak, jemu można wybaczyć nieznajomość polskich realiów. Ale co powiedzieć o osobach, które dały mu się zwerbować? Jaką mogą mieć mentalność?
Continue reading

Rafał Modzelewski

Rafał Modzelewski ”Owocna hipokryzja”

Published by:

Karol Marks jest osobą, która miała prawdopodobnie największy wpływ na współczesne modele ekonomiczne państw w szeroko rozumianej „kulturze zachodniej”. Wiele punktów Manifestu Komunistycznego, takie jak państwowa edukacja, państwowy transport, banki centralne etc, uznaje się obecnie za „niezbywalne prawa obywatelskie”. Pełen marksizm nie zostanie wprowadzony już nigdy ze względu na jego katastrofalną niewydolność, a przede wszystkim przez niesamowite wręcz błędy logiczne w samej teorii.
Continue reading

Robert Gwiazdowski

Robert Gwiazdowski “Widmo krąży nad Europą”

Published by:

W roku 1847 Związek Komunistów – organizacja, która powstała z połączenia londyńskiego Związku Sprawiedliwych i brukselskiego Komitetu Korespondencyjnego – na czele którego stanęli Karol Marks i Fryderyk Engels – ogłosił konkurs na napisanie manifestu partii komunistycznej. Marks z Engelsem manifest napisali i…wygrali konkurs. I tak się właśnie narodziła idea „zamówień publicznych” w nowożytnej Europie.
Continue reading

Krzysztof "Critto" Sobolewski

Krzysztof “Critto” Sobolewski “Władza totalitarna – grupa bandytów na szczeblu rządowym”

Published by:

Władza totalitarna to władza, którą określone grupy polityczne zdobyły przemocą, zwykle obalając inną władzę (czasem też totalitarną lub choćby autorytarną). Wprowadzenie władzy totalitarnej oznacza wprowadzenie jakiejś partii czy ruchu, bez pytania kogokolwiek o zgodę, do sprawowania najwyższej władzy w państwie. Oznacza to po prostu uzurpację.

Można twierdzić, że rządy demokratyczne są bardziej lub mniej sprawiedliwe, słuszne, niesłuszne, itd, że kradną i oszukują mniej lub bardziej. Władze totalitarne są jednak ZAWSZE NIESŁUSZNE I NIESPRAWIEDLIWE, opierają swą egzystencję na kłamstwie, a kradną zwykle więcej niż jakikolwiek rząd “demokratyczny”. Władza totalitarna to po prostu grupa bandytów, której udało się przejąć władzę; gdy rządzą totalitarni bandyci, to czynią to zamiast po prostu napadać na spokojnych ludzi na ulicy, ściągać haracze od restauratorów czy strzelać do siebie na wzajem w mafijnej walce o wpływy. Zamiast drobnymi ‘cynglami’, dysponują regularną armią, za pomocą której są w stanie napadać na całe grupy etniczne; dysponują aparatem przymusu i stosunkami dyplomatycznymi, a zamiast zwykłych haraczy ściągają haracze państwowe (podatki).
Continue reading

Humberto Fontova

Humberto Fontova “Che Guevara: 39 lat medialnego nadymania”

Published by:

Trzydzieści dziewięć lat temu Ernesto „Che” Guevarze zaaplikowano sporą dawkę jego własnego lekarstwa. Został bez procesu uznany za mordercę, postawiony pod murem i zastrzelony. Historycznie rzecz biorąc, rzadko kiedy sprawiedliwości lepiej staje się zadość. Jeśli przysłowie „jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz” ma pasować do sytuacji, to właśnie do takiej.

Continue reading

Humberto Fontova

Humberto Fontova “Che na rozdaniu Oskarów”

Published by:

Zauważyliście wielkie wejście Carlosa Santany na rozdanie Oskarów?

Cóż, sławny gitarzysta nie mógł się powstrzymać. Zatrzymał się przed fotografami, uśmiechnął się diabolicznie i rozpostarł poły marynarki. Ta-dam! A miał pod nią elegancko wyhaftowaną koszulkę z Che Guevarą. Twarz Carlosa, oświetlona fleszami, mówiła sama za siebie. „Jestem taki COOL!” – promieniowała – „Jestem taki TRENDY! Jestem taki BEZCZELNY! Jestem taki OSTRY! Jestem taki KUMATY!

Continue reading

Paweł Jurewicz

Paweł Jurewicz “Johanna Gottlieba Fichtego Zamknięte państwo handlowe”

Published by:

Z osiemnastego wieku i rewolucji – jak ze wspólnego źródła – wypłynęły dwie rzeki: pierwsza wiodła ludzi ku instytucjom liberalnym, podczas gdy druga prowadziła ich ku władzy absolutnej.
– Alexis de Tocqueville

W tej krótkiej pracy chciałbym się przyjrzeć filozofii politycznej Fichtego z dwu perspektyw. Spróbuję po pierwsze spojrzeć na tekst Zamknięte państwo handlowe przez pryzmat mało znanego artykułu Friedricha Hayeka. Będzie to niejako przyjrzenie się od “wewnątrz” pomysłom niemieckiego filozofia. Drugą perspektywę nazywam “zewnętrzną”, co oznacza wpisanie tego utworu w historię Niemiec, a także szerzej – socjalistycznej myśli ekonomiczno-politycznej.

Continue reading

Paweł Jurewicz

Paweł Jurewicz “Anarchosyndykalizm, czyli totalitaryzm pod maską wolności”

Published by:

Trzymam właśnie przed sobą ulotkę anarchistów pt.: 1 MAJA DNIEM OGÓLNOPOLSKIEGO PROTESTU PRZECIWKO PAŃSTWU I KAPITALIZMOWI !!. Przyjrzyjmy się bliżej temu o czym piszą.

Zaczynają bardzo spokojnie, definiując termin anarchizm, ale już następne zdanie rodzi zdziwienie na twarzy:

(…) Odrzucamy podział na rządzących i rządzonych, jako niczym nieuzasadniony i nieetyczny układ sprzyjający wielu nadużyciom, narzucający nam upokarzającą rolę wyrzeczenia się wpływu na kształt naszego życia.

Continue reading

Jeremi Libera

Jeremi Libera “Slavoj Žižek i liberalna demokracja”

Published by:

Ludzie często mnie pytają – znając moją negatywną opinię na temat ustroju demokratycznego – dlaczego popieram demokratyczne ruchy narodowowyzwoleńcze w rodzaju tych na Białorusi. Mój pogląd wynika z przekonania, iż warto walczyć o każdą szczyptę wolności. Poza tym w krajach takich jak właśnie Białoruś, jeszcze bardziej niż na tzw. “zachodzie”, nikłe są szanse przeprowadzenia reform libertariańskich (a więc antydemokratycznych). Demokracja liberalna jest więc, biorąc pod uwagę nastroje społeczeństw, najlepszym ustrojem na dzień dzisiejszy i dobrym punktem wyjścia dla wolnościowych zmian. Nie da się jednak ukryć, że posiada ona sama w sobie wiele zalet, choć wynikają one głównie z jej liberalnej, a nie demokratycznej natury.

Continue reading