Category Archives: Jan Narveson

Jan Narveson

Jan Narveson: Dlaczego libertarianie w kwestii aborcji powinni opowiadać się za prawem wyboru

Published by:

Libertarianie, oczywiście, opowiadają się za wolnością. Czym jednak jest wolność? Stajemy na drodze wolności, interweniując, wbrew woli danej osoby, w możliwość podjęcia przez nią działań zgodnych z jej wyborem, działań, które nie wywierają negatywnych skutków na nikim innym. Wolność polega na braku takiej interwencji wobec woli jednostki.

Oznacza to, że jedynymi istotami, o których możemy stwierdzić, że mają prawo do wolności, która stanowi podstawę postawy libertariańskiej, są istoty, mogące dokonywać świadomych, przemyślanych wyborów.
Continue reading