Liberalis » Blog Archives

Tag Archives: finanse

Archiwum Liberalis

Karol Korczak: Granice legalizmu

Published by:

Radykalny legalizm to idea wyznawana przez konserwatywnych liberałów, która najbardziej odróżnia ich od libertarian. Według niej, umowy zawierane obecnie przez państwo lub pod jego wpływem powinny być wiążące również wtedy, gdy uznamy, że były nieuczciwe z powodu faworyzowania przez państwo bądź to siebie, bądź jednej ze stron. W związku z tym należy dotrzymywać wszelkich zobowiązań emerytalnych, spłacać obligacje, chronić własności, nawet tej zdobytej przez polityków czy osoby z nimi powiązane. Zapewne można to wytłumaczyć pochodzeniem konserwatywnego liberalizmu od liberałów-reformatorów z XIX wieku wierzących w utopijną koncepcję ewolucji instytucji społecznych. Ale libertarianin, chcąc zaproponować jakąś koncepcję alternatywną, musi sobie odpowiedzieć na ważne pytanie: jeśli nie stan dotychczasowy, to co ma określać stosunki własnościowe w libertariańskiej społeczności?
Continue reading

Robert Gwiazdowski

Robert Gwiazdowski: List otwarty do 10 znanych ekonomistów

Published by:

10 znanych ekonomistów w grudniu, na łamach Gazety Wyborczej apelowało do rządu w sprawie reform finansów publicznych. Teraz zamierzają wypowiadać się regularnie m.in. na temat zmian w systemie podatkowym, finansowaniu służby zdrowia, nauki i edukacji czy zarządzania długiem publicznym. We wtorek przedstawili swoje pomysły na reformę systemu emerytalnego.

Pierwszego wystąpienia nie komentowałem Ale wczorajsze skomentuję i to nawet ze szpitalnego łóżka dziękując 10 znanym ekonomistom za ich wystąpienie bo podniosło mi poziom adrenaliny we krwi a jak wiadomo nic tak dobrze nie działa na samopoczucie jak adrenalina.
Continue reading

Robert Gwiazdowski

Robert Gwiazdowski: Podatki mają konsekwencje piłkarskie.

Published by:

Po raz „n-ty” sprawdza się podstawa doktryny podatkowej CAS: podatki mają konsekwencje. Nie tylko zresztą ich wysokość, ale i rodzaj, gdyż różne podatki mają różne konsekwencje. Czym innym jest opodatkowywanie dochodu, a czym innym konsumpcji – nawet jakby w krótkiej perspektywie czasu wpływy podatkowe z tych podatków były takie same. To Pan Krzysztof Dzierżawski sparafrazował kiedyś tytuł książki Richarda Weavera: „Ideas have consequences” odnosząc go do podatków. Zły podatek od nieruchomości był przyczyną secesji Niderlandów od Hiszpanii w XVI wieku, a obecnie jest przyczyną upadku centrów wielu miast amerykańskich. Złe podatki były też przyczyną „tej osobliwej łatwości, z jaką mahometanie dokonali swoich zdobyczy” – jak pisał Monteskiusz. „W miejsce nieustannych udręczeń, jakie wymyśliła chciwość cesarzy, ludy spotykały się z daniną prostą, łatwą do płacenia i do ściągania: wolej im było podlegać barbarzyńcom, niż skażonemu rządowi.”
Continue reading

Robert Gwiazdowski

Robert Gwiazdowski: Laffer w praktyce

Published by:

Niektórzy krytycy Laffera powiadają, że sama teoria nie dostarcza definitywnych odpowiedzi, i że trzeba sprawdzić jak działa ona w praktyce.

Wielka Brytania doświadczyła efektu przedstawionego przez Laffera już w XIX wieku, gdy politykę finansową wdrażali William Huskisson, Robert Peel i William Gladstone. Zmniejszali oni podatki, co stymulowało rozwój gospodarczy zwiększający podstawę opodatkowania, co w praktyce przyczyniało się do zwiększenia wpływów budżetowych. „Tak jest zawsze” – komentował to zjawisko już w roku 1888 Sydney Buxton – „wzrost wydatków i niedostatek wpływów zawsze idą w parze. Konieczność utrzymywania wysokich podatków dla zapewnienia wysokich wydatków ogranicza wpływy i hamuje ich wzrost – błędne koło, które może być przerwane tylko przez oszczędność w wydatkach.
Continue reading

Robert Gwiazdowski

Robert Gwiazdowski: Laffer Curve

Published by:

W związku z ogłoszonymi dziś przeciekami na temat planów rządu zwiększania wpływów budżetowych poprzez podwyższania podatków, aż się prosi o kilka słów na temat tak zwanej Krzywej Laffera. Co prawda nasze wielki ekonomista Marek Belka uznał teorię Laffera za „kuriozalny epizod z pogranicza myśli ekonomicznej i polityki”, ale tak się śmiesznie złożyło, że jej podstawowe założenie sprawdziło się wielokrotnie w praktyce – w tym, także w praktyce funkcjonowania rządu kierowanego przez Pana Premiera Marka Belkę.
Continue reading

Jan Kowalski

Jan Kowalski: Chcę spadku PKB o 45 % !!

Published by:

Spotykam komentarze krytykujące ludzi zawiedzionych, tym że PKB wzrosło nie spadło, wprawdzie nikt tego jasno nie powiedział i musicie opierać się na swoich wrażeniach. Ja piszę wprost. Tak, chciałbym by PKB spadło o 45 % !

Aby to wyjaśnić najpierw trzeba zrozumieć czym jest obliczana ku radości pasożytujących na nas urzędników miara „produktu krajowego brutto”.
PKB oblicza się nie tylko w celach propagandowych, by jakiś koleś z Londynu o nieustalonej tożsamości mógł chwalić się nie swoimi zasługami[1] na konferencjach prasowych. PKB oblicza się głównie po to by żyjące naszym kosztem pasożyty miały informację czy można dokręcić śrubę podatkową, bez wywoływania buntu na pokładzie. Człowiek który w poprzednim roku miał dwa złote, bardzo niechętnie oddał złotówkę i wyciąganie z niego dziś złotówki i dziesięciu groszy może się źle skończyć dla wyciągających łapę po kasę. Dlatego mając informację że przeciętny Kowalski ma dziś 10 % więcej niż w tamtym roku, rząd może wyciągnąć więcej, bez obniżania stopy życiowej Kowalskiego. Gdy dodamy że przeciętnemu Kowalskiemu przybyło 10 % ( PKB wzrósł o 10 %) a rząd zabierze tylko 5% więcej, taki rząd jest postrzegany jako łaskawy i liberalny, bowiem pozwala swoim niewolnikom cieszyć się ze wzrostu wydajności ich pracy.
Continue reading

Robert Gwiazdowski

Robert Gwiazdowski: Deficyty & władza

Published by:

W cztery miesiące rząd „wyrobił” prawie 85% planowanego na cały rok deficytu budżetowego. Skąd się bierze ten deficyt? Ano stąd, że rząd – i to nie tylko ten, bo wszystkie robią to samo – stara się przekupić wyborców, rozdając im więcej niż wcześniej zabrał. Potem i tak im musi zabrać, żeby oddać bankom to, co wcześniej od nich pożyczył na rozdawanie wyborcom. Ma jednak nadzieję, że się oni w tym procederze nie zorientują. Banki chętnie pożyczają, bo doskonale wiedzą, że rząd ma komu zabrać, żeby oddać im.
Continue reading

Jan M. Fijor

Jan M. Fijor: Mafijny haracz

Published by:

Prowadziłem w Chicago tawernę. Parę dni po jej otwarciu zgłosił się do mnie gentleman mówiący po angielsku z południowowłoskim akcentem, z propozycją umieszczenia w moim lokalu kilku maszyn do gier hazardowych i stołu bilardowego (karambol), z których dochód byłby dzielony w stosunku 50 procent – on, 50 procent – ja. Trudno, żebym się nie zgodził.
Continue reading

Archiwum Liberalis

cynik9: Sami swoi

Published by:

czyli opcje walutowe po chłopsku

“Sprawiedliwość sprawiedliwością, ale racja musi być po naszej stronie” twierdził Pawlak z “Samych Swoich”. Kontrakt kontraktem ale racja musi być po stronie firm, a nie banków, twierdzi drugi Pawlak, ten z rządu. Żądając unieważnienia zawartych wcześniej opcji rządowy Pawlak chce zrobić z prawa i prawnie obowiązującego kontraktu podobny cyrk co jego filmowy imiennik. Chłop potęgą jest i basta.

U źródła ostatniej kontrowersji jest sprawa w istocie prosta jak grabie. Dawne dobre czasy silnego złotego były mniej dobre dla wielu firm eksportujących na zachód ponieważ zarabiały one w coraz słabszym euro czy dolarze a koszty miały w coraz silniejszym złotym. Rzeczy zaradziły oferowane przez banki opcje walutowe. Spodziewając się, powiedzmy, miliona dolarów za pół roku firma mogła za, powiedzmy, PLN15k kupić opcję na sprzedaż tych dolarów po kursie efektywnie zamrożonym na początkowym poziomie. Przy słabnącym dolarze firma kupowała więc sobie za PLN15k zagwarantowany wyższy kurs wymiany. Przy dolarze zyskującym traciła wprawdzie zapłaconą premię PLN15k ale miała odpowiednio większy przychód z tytułu silniejszego dolara. Tyle całej filozofii.
Continue reading

Robert Gwiazdowski

Robert Gwiazdowski: Edukacja podatkowa

Published by:

Jakiekolwiek postulaty zmiany systemu podatkowego kontrowane są pytaniem: a gdzie takie rozwiązania są stosowane? I na nic zdają się argumenty, że zanim w roku 1798 w Wielkiej Brytanii nie wprowadzono podatku dochodowego to też go nigdzie wcześniej nie było. Podobnie zresztą jak nie było nigdzie VAT-u, zanim go nie wprowadzono we Francji w roku bodajże 1954. Wszystkie podatki są złe – jak słusznie zauważył Jeane Baptiste Say. Jedne bardziej, inne mniej. Ale złe. Sam fakt, że jakiś podatek istnieje, wcale nie oznacza, jego automatycznej legitymizacji. Aczkolwiek niektórzy powiadają, że stare podatki są jak starzy myśliwi – czynią najmniej szkód w lesie, a to dlatego, że ludzie się do nich przyzwyczaili, nauczyli się z nimi żyć i je… omijać. Ale prowadząc debatę podatkową warto wiedzieć, co inni o podatkach i ekonomii pisali przed nami.
Continue reading

Robert Gwiazdowski

Robert Gwiazdowski: O reakcjach podatników na opodatkowanie

Published by:

Podatki, zwłaszcza wysokie, nie mogą pozostać bez wpływu na reakcje podatników. Jak zauważył Henry Hazlitt „podatki w nieunikniony sposób wpływają na postępowanie tych, od których są pobierane.” Reakcje podatników mają nie tylko podłoże czysto ekonomiczne. Bardzo często są uwarunkowane psychologicznie. Decydujące znaczenie ma dokonywana przez podatnika ocena jego zdolności do ponoszenia ciężaru podatkowego w kontekście jego własnej sytuacji ekonomicznej. Uwarunkowania ekonomiczne i psychologiczne rodzą zjawisko określane w doktrynie i potwierdzone w praktyce jako „przeciwreakcja” na nacisk fiskalny. Uwarunkowania ekonomiczne i psychologiczne wzajemnie ba siebie oddziałują: opodatkowanie napotyka granicę psychologiczną, gdy ciężar podatkowy rodzi dyskomfort ekonomiczny po stronie podatnika.
Continue reading

Robert Gwiazdowski

Robert Gwiazdowski: Podatki są przerzucalne!!!

Published by:

Z ekonomicznego punktu widzenia doniosłe znaczenie ma zjawisko przerzucalności podatków. Przerzucenie podatków należy do najpopularniejszych reakcji podatnika na opodatkowanie. „Bezpośrednim odruchem opodatkowanego jest zamiar podniesienia ceny towaru lub usług, które sprzedaje, co najmniej o wysokość straty wywołanej podatkiem” – pisał na początku XX wieku Adam Krzyżanowski. We współczesnych społeczeństwach demokratycznych fakt przerzucalności podatków nie jest jednak zbyt eksponowany, a przeciwnie jest on raczej skrywany. „Informacja ta – pisał JKM – powinna być utajniona przed społeczeństwem demokratycznym, w przeciwnym razie społeczeństwo większością głosów zażąda redukcji podatków”. Nie ma się co temu dziwić. W demokracji do władzy dochodzą często politycy przekonujący biedniejszą większość o konieczności opodatkowania jakiejś bogatszej mniejszości. Zważywszy jednak, że wszystkie podatki są przerzucalne, to głosowanie przez biednych za wyższym opodatkowaniem bogatych jest równoznaczne z opodatkowaniem samych siebie. Zrozumiawszy to, biedniejsza większość musiałaby zasadniczo zrewidować swoje preferencje wyborcze.
Continue reading

Krzysztof "Critto" Sobolewski

Krzysztof “Critto” Sobolewski: Dlaczego podatki powinny zostać zniesione – podsumowanie

Published by:

Przeciwko podatkom i systemowi podatkowemu napisałem już wiele esejów. Ten artykuł NIE będzie więc rozwinięciem niczego, co nie zostałoby już przeze mnie napisane. Postanowiłem po prostu, iż warto podsumować DLACZEGO podatki powinny zostać zniesione – zwłaszcza, że zbliża się koniec okresu składania tzw. “deklaracji podatkowych PIT” (czytaj: okresu oddawania za bezcen naszej prywatności oraz wystawiania się na państwową kradzież).
Continue reading

Krzysztof "Critto" Sobolewski

Krzysztof “Critto” Sobolewski: Dym bez ognia ? O tyranii podatkowego wariactwa i delirium w Polsce

Published by:

Podobno nie ma dymu bez ognia! Zgadza się. Ani podatków bez pieniędzy! Ooo, panie, tu już się mylisz. Nie znasz zdolności parapsychologicznych ustawodawców. Ta nieznajomość doprowadzi cię do kłopotów, panie.

Dlaczego nie ma dymu bez ognia ?? Bo natura tak decyduje i wie lepiej. Dlaczego są podatki bez pieniędzy ?? Bo tak decydują urzędnicy, ustawodawcy, którym się WYDAJE, że są doskonali, podczas gdy czynią coś sprzecznego z naturą.

W Polsce, oprócz “normalnych” podatków, płaconych jako część otrzymanych pieniędzy, istnieją też podatki, które prowadzą do pytania “w jakim my kraju żyjemy”, “gdzie jest najbliższy psychiatra”, itd. Są takie podatki, że Kafka się w grobie przewraca (“nie, nie wińcie mnie, ja tego NIE wymyśliłem!”)
Continue reading

Krzysztof "Critto" Sobolewski

Krzysztof “Critto” Sobolewski: Wstrzymać podatek katastr(ofa)lny, spisać nową Wielką Kartę Wolności

Published by:

Koszmar końca dwudziestego wieku — podatek katastr(ofa)lny zbliża się wielkimi krokami do Polski. Najpierw obejmie nieruchomości “produkcyjne” (fabryki, biurowce, itd) — potem również (prawdopodobnie) domy prywatne. Już niedługo, za dzień, za dwa, zaczyna się konfiskata TWOJEGO mienia.

Mógł(a)byś pomyśleć — co takiego zrobiłem (zrobiłam) że “państwo” chce zabierać moje mienie ?? Bardzo wiele: POSIADASZ je. To wystarczy.
Continue reading