Category Archives: Radosław Łozowski

Radosław Łozowski

Radosław Łozowski: “Demokracja i jej antagoniści”

Published by:

Demokracja nie jest jak wiadomo ideą popularną w gronach genetycznej czy też samozwańczej arystokracji.

Uważana jest (demokracja) słusznie za system, w którym władzę dzierży pospólstwo czyli system, w którym o wszystkim praktycznie decydują ludzie obdarzeni ograniczonymi możliwościami intelektualnymi. Wzbudza więc demokracja już w abstrakcji,z racji samych jej założeń u arystokratów permanentny wstręt, który pogłębia się potęguje się podsycony widokiem na to czym demokracja jest w praktyce. Widzą arystokracji to iż demokracja, która w teorii bywa nazywana “władzą ludu” de facto czyli w praktyce jest władzą elit tyle, że dzierżoną podstępnie, nieformalnie. Podstawą światopoglądu gardzących władzą ludu arystokratów jest przekonanie o absolutnej wyższości władzy “mądrych” nad władzą “głupich”.
Continue reading