Category Archives: Llewellyn H. Rockwell

Llewellyn H. Rockwell

Llewellyn H. Rockwell: Mit “dobrego rządu”

Published by:

Im mniej rządu, tym lepiej dla społeczeństwa. Jednym z największych i najbardziej trwałych błędów klasycznych liberałów była wiara w „dobry rząd“, rząd, który czyni „co czynić powinien“.

Aby pokryć zapotrzebowanie społeczeństwa, nie ma nic, co może uczynić rząd, a co nie mogłoby bezsprzecznie lepiej zostać dokonane i zrealizowane przez rynek. Następne, równie rzeczowe spostrzeżenie: żadne państwo, na które przeniesione zostanie zadanie wykonania rzekomo czegoś niezbędnego i koniecznego, nie ograniczy się tylko do danej rzeczy. Rozciągnie się i rozszerzy do takich rozmiarów, na jakie pozwoli opinia publiczna.
Continue reading

Llewellyn H. Rockwell

Llewelyn H. Rockwell, Jr.,: Nie potrzebujemy prezydenta!

Published by:

Nie może być dla Ameryki nic lepszego, niż odwołanie wyborów z 2008 roku. Zostawmy urząd prezydenta pustym.

Widzę tylko jedno usprawiedliwienie, dlaczego Stany Zjednoczone powinny mieć prezydenta: by przewodniczył rozbiórce rządu federalnego. Jeśli ta idea wydaje ci się radykalna, pomyśl jeszcze raz. To jest, po części, to, na co ludzie od dawna głosowali, nawet jeśli nie mieli tego świadomości. I prawie nie pamiętam czasów gdy wybierany był prezydent który nie obiecywałby że zdejmie problem rządu z naszych barków.
Continue reading

Jeffrey A. Tucker Llewellyn H. Rockwell

Llewllyn H. Rockwell Jr. & Jeffrey A. Tucker: “Ayn Rand nie żyje – chrześcijański libertarianizm”

Published by:

Dla starej prawicy (Old Right), kulturalny konserwatyzm był tak samo naturalny, jak przywiązanie do wolnego rynku i awersja do zagranicznych wojen. Ale kiedy zimna wojna podzieliła prawicę na dwa obozy, obie strony na tym ucierpiały. Konserwatyści stracili swój sceptycyzm do tego, co Clark Boothe Luce określił mianem “globaloney”, za to libertarianie stracili swoją przystań, którą Russel Kirk nazwał „wartościami ponadczasowymi” (“the permanent things”).
Continue reading

Llewellyn H. Rockwell

Llewellyn H. Rockwell “Ludzkość powstała dla współpracy, a nie rywalizacji”

Published by:

Przeciwnicy gospodarki rynkowej już od dawna atakują konkurencję jako zjawisko i mechanizm na wolnym rynku, bowiem – jak zakładają – przeciwstawia ona jednego człowieka innemu, podczas gdy ludzie powinni pracować razem dla wspólnego dobra. Ten frazes, o współpracy a nie rywalizacji, kryje za sobą mnóstwo fałszywych pojęć. Przede wszystkim: gospodarka rynkowa opiera się na handlu i wymianie i nic nie może mieć bardziej charakteru współpracy. Konkurencyjna część rynku to ludzie starający się służyć swoim bliźnim lepiej niż inni. I taka postawa także służy dobru wspólnemu.
Continue reading

Llewellyn H. Rockwell

Llewellyn H. Rockwell “Ustawy gwarantujące prawa obywatelskie zwiększają zakres wolności”

Published by:

Ustawy dotyczące praw obywatelskich są wyrazem stosunkowo nowych tendencji politycznych. Uważa się je za niezbędne dla zapewnienia praw mniejszościom np. Murzynom. W rzeczywistości należą do najbardziej drakońskich form interwencji w wolny rynek. Atakują istotę własności prywatnej, którą jest zdolność do sprawowania nad nią kontroli. Spowodowały ograniczenie wolności ekonomicznej, obniżenie poziomu życia, zwiększenie napięć społecznych i zwiększenie kłopotów tym, którym – w założeniu – miały pomagać.
Continue reading