Carl Watner “W co wierzymy i dlaczego”

1. Każda osoba z istoty swojego człowieczeństwa sprawuje własność (kontrolę) nad swoim umysłem, ciałem i uczynkami. Żadna inna osoba nie może myśleć za ciebie, bądź rozkazywać ci o ile jej na to nie pozwolisz.

2. Każda osoba jest właścicielem tych dóbr, które sama stworzyła, zarobiła, bądź pokojowo i uczciwie otrzymała od innych osób.

3. Żadna osoba lub grupa osób nie ma prawa do użycia siły (lub groźby jej użycia) przeciwko innej osobie lub jej własności, ponieważ przemoc taka byłaby pogwałceniem prawa do samo posiadania i prawa do własności prywatnej.

4. Każda osoba ma absolutne prawo do swobodnego rozporządzania swoją własnością (czyli wykonywania władztwa nad rzeczą) tak długo jak fizycznie nie narusza własności innej osoby bez jej zgody. Ludzie mogą wpływać na siebie jedynie na dwa sposoby – pokojowo, bądź przemocą, jednak tylko ten pierwszy sposób jest zgodny z zasadami własności.

5. Nie ma nic złego w zarabianiu i zatrzymywaniu całego zarobku dla siebie.

6. Prawdziwie wolny rynek jest jedynym systemem socjoekonomicznym zgodnym z powyższymi zasadami.

Konsekwencje Moralne

7. Wierzymy, że jeżeli jakaś zasada moralna stosuje się do poszczególnych jednostek, to stosuje się też do wszystkich tworzonych przez nią zbiorowości. W związku z tym, żadna większość nie może zalegalizować poboru podatków. Jeśli jedna osoba nie może kraść, to i 51% osób nie może okradać od pozostałych 49%.

8. Wierzymy w zasadę woluntaryzmu (to jest w to, że ludzie powinni współdziałać ze sobą pokojowo albo wcale). Tak jak my nie mamy prawa narzucać innym naszej wizji dobra, tak i inni nie mają takiego prawa wobec nas.

9. Wierzymy, że zwierzchnik może być pewnym swojej wolności tylko wówczas, gdy podwładny cieszy się pełnią praw. Swoją wolność możemy utrzymać wyłącznie wtedy gdy chronimy ją przed najpodlejszymi z nas tak by nie stworzyć precedensów które kiedyś obrócą się przeciwko nam.

10. Wierzymy, że każda władza, zwłaszcza polityczna korumpuje. “Uczciwy polityk jest równie trudny do wyobrażenia jak uczciwy włamywacz”.

Konsekwencje Ekonomiczne

11. Wierzymy, że akcje mają konsekwencje; nie ma darmowych obiadów. Zawsze ktoś płaci.

12. Wierzymy, że wszystko co powstaje na tym świecie jest efektem ludzkiej energii oraz złączonych z nią naturalnych zasobów powielanych dzięki narzędziom. Kobiety i mężczyźni będą produkować więcej jeśli wszyscy będą kontrolowali to co stworzyli.

12. Wierzymy, że zasada woluntaryzmu zapewnia nam możliwość zwiększania standardu naszego życia poprzez korzyści płynące z podziału pracy. Jednakże nie gwarantuje ona rezultatów. Natura zawsze będzie skąpa i przewrotna niezależnie od tego w jakiej strukturze społecznej będziemy żyli.

13. Wierzymy, że podatki to kradzież. Państwo jest jedyną instytucją społeczną, która uzyskuje swe dochody i majątek za pośrednictwem przemocy. Żaden rząd nie dysponuje magiczną siłą tworzenia bogactw. Cały majątek jakim. dysponuje, “otrzymał” (ukradł), od nas i od naszych przodków. Bez wątpienia będzie też okradał następne pokolenia.

14. Wierzymy, iż jedynym sposobem na sprawdzenie wartości rzeczy jest obserwowanie jednostek dokonujących dobrowolnych wymian na nieskrępowanym regulacjami rynku.

15. Wierzymy, że prawo do kontrolowania swojego życia i własności nie zależy od tego ile się zarabia lub ile się komuś zawdzięcza.

16. Wierzymy, że rynek jest niczym innym jak tylko prawem do sprawowania władzy nad własnym życiem. Sam sobą rządzisz. Decydujesz o tym co jesz, w co się ubierasz, kiedy wstajesz, jaką prace wykonujesz, jak zarządzasz własnymi pieniędzmi, gdzie mieszkasz i co robisz w wolnym czasie. Większość nie robi tego za ciebie. Miliony Amerykanów żyje wspólnie w pokoju i dobrobycie nie poddając swojego życia pod polityczny osąd.

17. Wierzymy, że całe bogactwo tego świata nie jest nic warte jeśli jego posiadacz nie sprawuje władzy nad swoim duchem i ciałem.

Konsekwencje Polityczne

18. Wierzymy, że wolność nie jest nam nadawana przez rząd. Wolność czyli nie podleganie przymusowi, jest naturalną konsekwencją nie ingerencji w cudze sprawy. Niektórzy ludzie używają przemocy w stosunku do innych z powodu frustracji wynikającej z niemożności ich kontrolowania, ale przemoc nigdy nie sprawdza się na dłuższą metę.

19. Wierzymy, że “ludzie którzy rozumieją na czym polega wolność, zawsze ją odnajdą”, gdyż wolność jest stanem umysłu. Choć więzień pozbawiany jest wolności może pozostaje wolnym tak długo jak długo zdaje sobie sprawę z tego, iż tylko on sprawuje władzę nad swoim umysłem.

20. Wierzymy, że każdy z nas jest kluczem do lepszego świata. Jedyną osobą którą naprawdę możesz kontrolować jesteś ty sam. Rozpal własny płomień! Pracuj we własnym “ogrodzie”, najlepiej jak tylko możesz. Żyj uczciwie i odpowiedzialnie, zatroszcz się o siebie i swoją rodzinę. Nie czekaj na kogoś kto zrobi to za ciebie. Jeśli zatroszczysz się o środki, cel zatroszczy się o siebie.

21. Wierzymy, że zdrowy rozsądek podpowie nam, iż żadna ustawa nie jest słuszna jeżeli nie znajduje oparcia w naturze rzeczy. Jeśli politycy zmuszają nas do czegoś co jest sprzeczne z rozsądkiem powinniśmy przeciwstawić się rządowi. Z pewnością nie potrzebujemy rządu do zmuszania nas do

robienia tego co podpowiada nam nasz własny rozsadek. Kto wobec tego potrzebuje opresywnego rządu?

22. Wierzymy, że chociaż pewne dobra są nam niezbędne do życia, to nie muszą one być dostarczane przez rządowe agendy. Z tego, że sprzeciwiamy się temu by państwo do dostarczało jakichś towarów lub usług (np. publicznego szkolnictwa) nie wynika jednak, że jesteśmy przeciwni tego rodzaju towarom czy usługom (np. szkolnictwu). Zaś z tego, że propagujemy prawo do pewnych zachowań (np. picia alkoholu) nie wynika, że sami się tak zachowujemy. Przeciwstawiamy się przymusowi prowadzącemu do jakiegoś celu, to co popieramy to woluntaryzm we wszystkich jego formach.

23. Wierzymy, że w prawo do czynienia dobra powiązane jest z prawem do czynienia zła. Rząd wystarczająco silny by ci pomóc, ma też dość siły by cię skrzywdzić. To co ustawa ci daje, ustawa może ci odebrać.

24. I Kiedy to wszystko zostało już powiedziane, dodam, iż zgadzamy się z H.L. Mencken’em, który napisał: Wierze, że każdy rząd jest zły; wierzę że każdy rząd gwałci wolność, i że demokracja jest co najmniej tak samo zła jak wszystkie pozostałe formy. (…) Jednakże, to wszystko, jak konkluduje Mencken, da się ująć dużo prościej.Wierzę, że lepiej jest mówić prawdę niż kłamać.Wierzę, że lepiej być człowiekiem wolnym, niż niewolnikiem.I wierzę, że lepiej jest wiedzieć niż żyć w nieświadomości

Carl Watner

The Voluntaryist, no. 57/92
***
Artykul opublikowany pierwotnie na Stronie domowej Włodzimierza Gogłozy

One thought on “Carl Watner “W co wierzymy i dlaczego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *