Category Archives: Igor Belczewski

Igor Belczewski

Igor Belczewski ”Przypadek demokracji”

Published by:

Cechą każdej współczesnej demokracji jest rzekoma „równość” wszystkich posiadających prawa obywatelskie ludzi zamieszkujących dane terytorium, kiedy przychodzi do głosowania. W praktyce polega to na tym, że w wyborach do najważniejszych organów administracji państwowej waga każdego głosu jest taka sama (głos osoby A nie może być ważniejszy niż głos osoby B).

W dzisiejszym świecie nie mamy już do czynienia z demokracją bezpośrednią, której okres świetności przypada na czasy starożytne, lecz z jej bardziej współczesną formą: demokracją pośrednią.

Continue reading

Igor Belczewski

Igor Belczewski: Infoanarchizm to marksizm?

Published by:

Takim sformułowaniem raczył określić go p. Andrzej Pilipiuk. Nie chcę zbytnio rozpisywać się na temat pojęcia „własności” intelektualnej. Jeżeli kogoś interesuje ten temat proszę poszukać tekstu p. Mateusza Machaja z „Opcji na Prawo”, dotyczącego właśnie o „własności” intelektualnej. Jest to czysto logiczny wywód, więc emocje można odłożyć na bok.

Wracając do p. Pilipiuka i „infomarksizmu”, przyznam szczerze, że zdumiało mnie to porównanie, zwłaszcza z klawiatury tak dobrego i rzeczowego pisarza. Początkowo może wydawać się ono prawdziwe: przecież w infoanarchizmie każda, dajmy na to, książka zostaje niejako „uwspólniona” tak jak w marksizmie „uwspólniane” były wszystkie środki do i efekty pracy.
Continue reading

Igor Belczewski

Igor Belczewski ”Skąd się biorą strajki płacowe?”

Published by:

Ostatnimi czasy przez Polskę przetoczyła się fala strajków, z jaką dawno nie mieliśmy do czynienia. Deklarowaną przez samych strajkujących przyczyną owych strajków była na ogół niesprawiedliwość dotycząca wysokości płac, które ich zdaniem są zbyt niskie. Jednakże czyż nie jest tak, że każdy chciałby zarabiać więcej niż zarabia? Dlaczego zatem nie strajkują wszyscy, tylko niektóre grupy?
Continue reading

Igor Belczewski

Igor Belczewski ”Co ze służbą zdrowia?”

Published by:

Być może kwestia służby zdrowia i podejścia do niej nie świadczą w 100% o liberalizmie lub jego braku w danym ugrupowaniu, ale z pewnością mogą być jego wyznacznikiem i w pewnym stopniu odzwierciedlać faktyczną orientację polityczno-gospodarczą partii. Biorąc pod uwagę rozbieżność w definiowaniu liberalizmu warto zastanowić się nad tym, do której z jego definicji pretenduje PO? Partia ta postrzegana jest jako liberalna pod względem gospodarczym i sama określa się takim mianem (poseł Gowin w jednym z odcinków programu „Młodzież kontra”, z charakterystycznym dla siebie uśmiechem wyznał, że jego ugrupowanie uznawane jest za „ultraliberalne”). Jeżeli rzeczywiście tak by było i PO miałaby być partią liberalną, również w kwestii służby zdrowia powinna ona konsekwentnie opowiadać się za liberalnymi rozwiązaniami. A liberalne rozwiązania w tym wypadku oznaczają po prostu prywatyzację.
Continue reading

Igor Belczewski

Igor Belczewski “Traktat reformujący, czyli legalizm za wszelką cenę”

Published by:

13 grudnia w Brukseli podpisano Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, szerzej znany pod nazwą traktatu reformującego (lizbońskiego). W założeniu traktat ten miał być krokiem na drodze do zjednoczenia Europy. W normalnych stosunkach międzyludzkich zanim się z kimś w jakikolwiek sposób zjednoczymy, musimy tą osobę najpierw lepiej poznać po to żeby przekonać się czy rzeczywiście mamy na owo zjednoczenie ochotę. Jeżeli dana osoba wyda nam się nieodpowiednia do zjednoczenia po prostu nie dojdzie. Mniej więcej tak wygląda „zjednoczenie” w skali mikro. A jak jest w skali makro?
Continue reading

Igor Belczewski

Igor Belczewski “W jaki sposób współczesna kultura konsumpcyjna wiąże się z zasadami wolnego rynku?”

Published by:

Przedmiotem tej pracy będzie próba analizy semantycznej pojęcia wolnego rynku oraz konsumpcji, a także próba wykazania zależności pomiędzy wolnym rynkiem a szeroko pojętą konsumpcją. Skupię się również na, moim zdaniem, bardzo istotnym zagadnieniu, mianowicie kwestii preferencji czasowej, bez której znajomości bardzo ciężko zrozumieć i opisać temat. Poboczną kwestie stanowić będzie zagadnienie globalizacji, pomocne przy opracowywaniu wątku. Mam świadomość, że praca powinna być bardziej wywodem myślowym o charakterze filozoficznym, aniżeli ekonomicznym, jednakże temat, którego dotyczy jest stricte związany z ekonomią, dlatego podstawowe kwestie trzeba będzie omówić z jej punktu widzenia. Postaram się jednak ograniczyć tego typu dywagacje i skoncentrować się na filozoficznej stronie zagadnienia.

Continue reading

Igor Belczewski

Igor Belczewski „Kolektywizm kontra indywidualizm”

Published by:

Kolektywizm i indywidualizm to dwie ideologie, które można sobie przeciwstawić. Pierwsza z nich zakłada istnienie zbiorowości wspólnie podejmującej decyzję, które mają wspomóc dążenie do wyznaczonego przez zbiorowość celu. Działalność kolektywna na ogół wymaga od poszczególnych podmiotów pójścia na przymusowy kompromis, a więc także na rezygnację z własnych upodobań i preferencji. Kolektywizm jako ideologia zakłada nadrzędność zbiorowości i jej interesów nad interesami poszczególnych jednostek.

Continue reading

Igor Belczewski

Igor Belczewski “PoRussowych słów kilka”

Published by:

Aaron Russo w swoim filmie ‘America: Freedom to Fascism’ poruszył bardzo ciekawy temat. To, że istnienie państwa nieodłącznie wiąże się z istnieniem stanowionego przezeń ‘prawa’ nie powinno być dla nikogo żadną niespodzianką. W demokracji owo ‘prawo’ znalazło nawet swój osobny ‘kąt’ za sprawą istnienia władzy ustawodawczej, z definicji zajmującej się jego stanowieniem. Większość osób ten nienaturalny proceder uważa za całkowicie naturalny, co można im jeszcze wybaczyć. Wystarczy przeczytać ‘Prawo’ Bastiata albo samemu przez chwilę pomyśleć, żeby zauważyć fakt, iż prawa się nie stanowi – ono po prostu istnieje, istniało i jeszcze przez jakiś czas istnieć będzie. Zaprzeczyć temu to tak jakby mówić, że zasady dynamiki działają od momentu odkrycia ich przez Newtona.

Continue reading

Igor Belczewski

Igor Belczewski “O wizytach państwowych decydentów”

Published by:

Ostatnio „cała Polska” (popularne określenie w mediach) wstrzymała oddech z powodu wizyty George’a Busha. Różnej maści służby specjalne i ochroniarskie zostały postawione na nogi tak naprawdę tylko po to by chronić dwóch ludzi. Również w celu zapewnienia tym ludziom bezpieczeństwa i komfortu, na potrzeby spotkania wynajęto liczne środki transportu i zablokowano niektóre odcinki dróg, bądź całe drogi. Ale przecież to nie są jacyś zwykli ludzie! Toż to głowy państw! A skoro głowy i w dodatku państw, wypadałoby w jak największym stopniu uprzykrzyć życie zwykłych mieszkańców/obywateli, byleby tylko na twarzach należących do tych dwóch głów zawitał uśmiech (pomijając fakt, że marketing polityczny wymaga by uśmiech nigdy nie schodził z owych twarzy).

 

Continue reading

Igor Belczewski

Igor Belczewski “Monetarny przekręt”

Published by:

Socjalizm ma w sobie takie dziwne „coś”, co czyni go systemem niezwykle komplikującym życie. Tym czymś jest chyba fakt, że stara się on z rzeczy błahych i nieistotnych uczynić sprawy światowej wagi i postawić je na piedestale. Co więcej obecnie te praktyki dotyczą kwestii, które doskonale poradziłyby sobie bez ingerencji ze strony rządu. Bodaj najważniejszą z nich jest kwestia pieniądza, dokładniej jego współczesnej imitacji, czyli tzw. pustego pieniądza, nie mającego pokrycia w żadnym kruszcu.

Continue reading

Igor Belczewski

Igor Belczewski: Państwowa tresura pożytecznych idiotów

Published by:

 

Problem szkolnictwa wielokrotnie był poruszany przez różnej maści wolnościowców. Zasadnicze pytanie, na które szukają oni odpowiedzi brzmi: w jaki sposób uczynić edukację naprawdę wolną i pożyteczną?
Najczęściej dochodzą do wniosku, że szkolnictwo i wszystko, co z nim się wiąże należy po prostu sprywatyzować, co da rodzicom możliwość decydowania o kształceniu swoich pociech. Jest to przekonanie jak najbardziej prawidłowe. Tylko pełna prywatyzacja tej branży mogłaby wprowadzić do niej normalność. Oczywiście z czasem, a nie od razu.

Continue reading

Igor Belczewski

Igor Belczewski: Nie burzyć, prywatyzować

Published by:

Zamieszki, które wybuchły w estońskiej stolicy po zburzeniu posowieckiego pomnika radzieckich żołnierzy mają dwa podłoża. Pierwszym z nich jest podłoże etniczne. Protestująca mniejszość rosyjska stanowi według statystyk ok. 25-30% mieszkańców Estonii. Widać wyraźnie, że nadal silnie identyfikuje się ona z radzieckimi „bohaterami” a tym samym z państwem, którym było ZSRR, a którego „spadkobiercą” jest dzisiejsza Federacja Rosyjska. Ta identyfikacja przerodziła się w niezbyt pokojowe protesty, dodatkowo podsycane przez rosyjski MSZ i sankcje gospodarcze wymierzone w estońskich producentów.

Continue reading