Category Archives: Wendy McElroy

Wendy McElroy

Wendy McElroy: Co to znaczy, że „wojna jest zdrowa dla państwa”? Wojna zabija indywidualizm.

Published by:

We wstępie do „Wojny i intelektualistów” [“War and the Intellectuals”] zbioru esejów Randolpha Bourna z 1964, redaktor Carl Resek wyjaśnia znaczenie stwierdzenia „wojna jest zdrowa dla państwa”, ukutego w odpowiedzi na przystąpienie Stanów Zjednoczonych do pierwszej wojny światowej. Resek pisze: „w swym kontekście znaczyło to, że wojna to bezmyślna siła zatruwająca moralność narodu, a zwłaszcza zatruwająca intelektualistów”. Słynna, oryginalnie siedmiowyrazowa, maksyma Bourne’a ma złożone znaczenie, które często jest niedostrzegane przez tych, którzy się ową maksymą posługują. By tę złożoność dostrzec trzeba zbadać teoretyczny kontekstowi, w jakim to powiedzenie się zrodziło.
Continue reading

Wendy McElroy

Wendy McElroy “Delegalizacja pornografii naraża kobiety na niebezpieczeństwo”

Published by:

Od połowy lat osiemdziesiątych na scenie politycznej ma miejsce niezwykłe widowisko: feministki wraz z ich odwiecznymi wrogami – konserwatystami i religijnymi fundamentalistami wspólnie domagają się wprowadzenia praw delegalizujących pornografię. Ten fenomen zagraża dobru kobiet na co najmniej trzy ważne sposoby:

1. Feminizm przestał być ostoją wolności słowa.

2. Niekonwencjonalne zachowania wyzwolonych kobiet znów są narażone na ataki.
3. Zjawisko to narusza zasadę – “moje ciało mój wybór”.
Continue reading

Wendy McElroy

Wendy McElroy “Feministyczny spadek po Misesie”

Published by:

Imię znanego austriackiego ekonomisty Ludwiga Von Misesa nie jest często wymieniane w feministycznych kręgach, które mają tendencję do postrzegania wolnego rynku jako instytucji, która służy mężczyznom – jako klasie – do wykorzystywania klasy kobiet. Jeśli nawet temat Misesa by się pojawił, wówczas wielce prawdopodobne, że polityczna niepoprawność jego obserwacji na kobiecą naturę wniósłby do dyskusji jedynie więcej chłodu. Na przykład w pracy „ Ekonomia Wspólnoty: Analiza Anatomiczna Socjalizmu ” napisał „możliwe, że kobieta jest w stanie dokonać wyboru pomiędzy największą kobiecą radością, tj. radością macierzyństwa, a znacznie bardziej męskim rozwojem swojej osobowości i ambicji. Możliwe, że nie ma takiego wyboru”. (100)

Po tych wojowniczych słowach Mises przeszedł do politycznego komentarza o samym ruchu feministycznym. Argumentował, że jeśli feminizm dążył jedynie do ekonomicznej i polityczno-prawnej wolności, która umożliwia kobietom samookreślenie, wówczas feminizm był niczym więcej jak „jedną z gałęzi szerokiego ruchu liberalnego, który popierał pokojową i wolną ewolucję”. Z drugiej jednak strony, jeśli feminizm dążył do zmiany „instytucji życia społecznego uznając, że w ten sposób będzie w stanie usunąć naturalne bariery”, wówczas jest on „duchowym dzieckiem socjalizmu”. Jedną z cech socjalizmu jest bowiem chęć zmiany natury i praw naturalnych poprzez reformę społecznych instytucji. Jednym z przykładów jest chęć reformy prawa popytu i podaży poprzez gospodarkę planową.
Continue reading

Wendy McElroy wywiady

Wywiad z Wendy McElroy

Published by:

Wendy McElroy – pierwsza dama współczesnego indywidualistycznego feminizmu, autorka kilkunastu książek w tym XXX A Woman’s Right to Pornography, Sexual Corectness. The Gender-Feminist Attack on Woman, Queen Silver. The Godless Girl, The Debates of Liberty. An Overview of Individualist Anarchism, 1881-1908, oraz licznych artykułów publikowanych w tak różnorodnych periodykach jak The New Libertarian, Marie Claire, Penthouse i National Review (lektura obowiązkowa amerykańskich neo-konserwatystów). Redaktorka naczelna wortalu ifeminist.com, pracownik naukowy Independent Institute oraz aktywna blogerka. Wywiad przeprowadzony w 1999 roku przez Alberto Mingardiego.
Continue reading

Wendy McElroy

Wendy McElroy: Feminizm w XXI wieku

Published by:

XXI wiek stuka do zabarykadowanych drzwi feminizmu i to odszczepieńcom takim jak ja przypada zadanie rozbicia szyb w oknach, aby nowa generacja mogła wpłynąć do środka niczym świeże powietrze.
Wyzwolona kobieta XXI wieku niczym nie przypomina duchów nawiedzających feminizm lat 80. Kim ona jest?
To jedna z oszacowanych 17 milionów kobiet, które w trosce o swą samoobronę posiadają broń; matka, której dzieci uczą się w domu; matka przebywająca w domu poświęcająca swoją karierę dla celów osobistych; to kobieta przedsiębiorcza, rozwijająca się dzięki swoim zasługom i odrzucająca pojęcie „ofiary”.
Continue reading

Wendy McElroy

Wendy McElroy ”Ifeminizm – najczęściej zdadawane pytania”

Published by:

O co chodzi ifeministkom? Te pytania pomogą wam się dowiedzieć

Ifeminizm–co to jest?

Indywidualistyczny feminizm, czyli ifeminizm opowiada się za równym traktowaniem mężczyzn i kobiet jako jednostek, w oparciu o sprawiedliwe prawo. Najważniejszą zasadą indywidualistycznego feminizmu jest uznanie, że wszystkie istoty ludzkie mają moralne i prawne roszczenie do swojej osoby i własności. Czasem nazywany jest on feminizmem wolnościowym (libertariańskim).
Continue reading

Wendy McElroy

Wendy McElroy “Feministyczne spojrzenie na pornografię oraz jej obrona”

Published by:

„Pornografia przynosi kobietom korzyści zarówno osobiste jak i polityczne”. To zdanie otwiera moją książkę XXX: A women’s Righ to Pornography oraz broni pornografię w sposób nie do przyjęcia dla większości feministek. Do tych wniosków doszłam po latach wywiadów z setkami aktorek porno.

Przegląd feministycznych poglądów na pornografię.

Aktualne poglądy feministek na pornografię można podzielić na trzy grupy. Najpopularniejszy, przynajmniej w środowisku akademickim, jest pogląd mówiący, że porno to wyraz męskiej kultury, która eksploatuje kobiety i traktuje je jako towar. Stanowisko liberalne łączy szacunek dla wolności słowa z zasadą „moje ciało, moje prawo”. Obrona pornografii tu, zgodna jest z myślą „chociaż tego nie pochwalam, to każdy ma prawo do konsumowania oraz tworzenia różnych słów i obrazów”. Prawdziwa obrona pornografii wywodzi się ze środowiska feministycznego z etykietką „pro-sex”, gdzie pornografia postrzegana jest jako korzystna dla kobiet.

Continue reading

Wendy McElroy wywiady

Wywiad z Wendy McElroy dla Right Wing News

Published by:

Wywiad z Wendy McElroy dla Right Wing News, maj 2002
John Hawkins, Right Wing News

John Hawkins:
W jakim celu stworzyła pani portal ifeminist.com?

Wendy McElroy:
Ifeminist.com wypełnia lukę informacyjną na temat indywidualistycznego feminizmu. Jest bazą danych liczącą ponad 2 tysice adresów internetowych do stron informacyjnych, komentarzy, organizacji itp. Jest to serwis społecznościowy skupiający ludzi wokół biuletynu czy grup dyskusyjnych. Jest to także miejsce, gdzie można zajrzeć co rano, by sprawdzić wiadomości. Ponadto sekcja informacyjna zawiera fundamentalne teksty dla I-femiznizmu. Po prostu, serwis ten wypełnia niszę.

Continue reading

Wendy McElroy

Wendy McElroy “Indywidualizm: nowe spojrzenie na feminizm”

Published by:

Wykład wygłoszony w Instytucie nauk humanistycznych uniwersytetu w Marymount, w Arlington, w Virginii, 22 czerwca 2001
przez Wendy McElroy

Kobiety są równe mężczyznom i tak powinny być traktowane.

To zdanie dla wielu stanowi esencję feminizmu. Ale co znaczy „równe”? Jak zdefiniować równość?

Czy oznacza to, na przykład, równość wobec istniejącego prawa oraz równą reprezentację w istniejących instytucjach? Czy może mówimy o równości socjoekonomicznej, o redystrybucji bogactwa i władzy, która wymaga nowych praw i zmian w istniejących instytucjach? Możemy też mieć na myśli równość kulturową, taką gdzie obdarza się tym samym szacunkiem kobiety i mężczyzn i jest to obwarowane prawami dotyczącymi molestowania seksualnego.

Definicja „równości” to papierek lakmusowy, przy pomocy którego rozpoznajemy różne szkoły feministyczne.

XIX wieczny, amerykański feminizm głównonurtowy definiował „równość” jako równe traktowanie przez prawo oraz równą reprezentację w istniejących instytucjach. Bardziej rewolucyjne feministki kontestowały istniejące prawa i instytucje, mające być źródłem niesprawiedliwości i jako takie będące niereformowalnymi. System ów, miał być zniszczony by prawa kobiet mogły być chronione.

Continue reading

Wendy McElroy

Wendy McElroy “Libertariańska teoria wojny sprawiedliwej”

Published by:

Libertarianizm jako filozofia polityczna oparta na nieagresji i indywidualizmie, wydaje się odrzucać jakąkolwiek przemoc ze strony państwa, tym bardziej masową przemoc, jaka rodzi się podczas wojny. Mimo to symbolem ruchu libertariańskiego jest Amerykańska Wojna o Niepodległość, znana także jako Rewolucja Amerykańska. Wojna ta postrzegana jest inaczej niż wszystkie inne konflikty zbrojne i to nie tylko z powodu nieoficjalnego charakteru Kongresu Kontynentalnego, który zebrał się w roku 1774. Kongres ten, w trakcie działań wojennych, rychło przekształcił się w rząd. Na przykład, w celu finansowania armii wypuścił około 226 milionów dolarów w banknotach, które następnie (1780) zostały poddane dewaluacji w stosunku 40:1. To z kolei zaowocowało amerykańską wersją powiedzenia „nie wart złamanego grosza” (tu: continentala). Co więcej, Kongres Kontynentalny siłą narzucił swoją zwierzchność znacznej liczbie kolonistów – w tym także lojalistom, którzy popierali rządy brytyjskie.

Mimo to libertarianie postrzegają Amerykańską Wojnę o Niepodległość jako szlachetną walkę, toczoną w imię naturalnych praw i zasady mówiącej, że żaden rząd nie może działać bez zgody rządzonych. Słowem była to wojna sprawiedliwa.
Continue reading

Wendy McElroy

Wendy McElroy “Działaj z głową: Nie Głosuj!”

Published by:

Działaj z głową: Nie głosuj! To bynajmniej nie tekst jednej z naklejek na zderzak, którą dane nam będzie w najbliższych dniach zobaczyć. Zamiast tego, wybory znów doczekają się kultu godnego relikwii, a udział w nich ogłoszony zostanie publicznym obowiązkiem. Co jednak, jeśli karta wyborcza to tylko kolejny z rządowych formularzy do wypełnienia? Co jeśli najskuteczniejszym politycznie działaniem jest powiedzieć “nie”, rwąc ją na strzępy?

Continue reading

Wendy McElroy

Wendy McElroy “Amerykański anarchizm”

Published by:

[Wykład wygłoszony w bibliotece Instytutu von Misesa 20 listopada 2000]

Zamierzam dzisiaj przyjrzeć się w bardzo pobieżny sposób jednej z tradycji, która leży u podstaw współczesnego libertarianizmu-XIX-wiecznemu amerykańskiemu indywidualistycznemu anarchizmowi.

Ale zanim to zrobię, chcę wyjaśnić co rozumiem przez współczesny libertarianizm. Jest to myśl polityczna wywiedziona z czterech najlepszych istniejących wcześniej szkół, przez ich połączenie, kontynuację i rozwój. Synteza ta została dokonana przez Murray’a Rothbarda, gdy ożenił radykalny anty-etatyzm indywidualistycznych anarchistów z austriacką szkołą w ekonomii, polityką zagraniczną Starej Prawicy (izolacjonizmem) i tradycją prawa naturalnego.

Continue reading

Wendy McElroy

Wendy McElroy: Skupienie się UNICEFu na „prawach” dzieci jest błędem

Published by:

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) wydał właśnie swój coroczny raport dotyczący sytuacji dzieci na świecie „The State of the World’s Children 2005”.
Używając takich słów jak „katastrofa”, dyrektor wykonawczy UNICEFu Carol Bellamy
ostrzega, że AIDS, wojna i bieda zniszczyły wszystko to co zostało osiągnięte w dziedzinie zapewnienia dzieciom przeżycia, zdrowia i edukacji.

Ale krytycy UNICEFu twierdzą, że to agencja i Bellamy przyczyniły się do kryzysu poprzez skupienie się na przyczynach politycznych i oddalanie UNICEFu od swojego głównego”biznesu” jakim jest zapewnienie dzieciom przeżycia.
Continue reading

Wendy McElroy

Wendy McElroy “Aborcja”

Published by:

Kiedy miałam 18 lat, zdecydowałam się na zabieg aborcyjny. W związku z tym pytanie, które tutaj stawiam jest niczym innym, jak tylko pytaniem o to, czy popełniłam morderstwo? Jeśli płód jest istotą ludzką z prawami osobistymi, to jestem spośród milionów kobiet, które popełniły z premedytacją morderstwo pierwszego stopnia i powinnam poddać karze, która jest przewidziana za taką zbrodnię. Fakt, że nie wiedziałam o tym, że zabijam człowieka jest nieistotny, tak jak stan wiedzy rasisty, który zabija czarnych, uznając ich za zwierzęta, jest nieistotny dla faktu, że popełnił morderstwo. Jeśli zwątpisz w te oskarżenia, to zwątpisz w antyaborcyjne stanowisko.

Continue reading